Eslövs kommun logotyp

Viktiga händelser 2016

Nya Förbindelser när persontågstrafiken mellan Eslöv och Helsingborg invigdes i december 2016

Nya förbindelser

Den nya persontågstrafiken mellan Eslöv och Helsingborg invigdes i december. Uppslutningen i Marieholm var stor vid premiärturerna. Förutom ett förenklat och snabbare resande så knyts två arbetsmarknadsregioner i Skåne samman.

Fler medborgare när Eslövs kommun ökade med 418 invånare

 

 

Fler medborgare

Toppnotering för befolkningstillväxten! Under året åkade befolkningen till 32 857 invånare den siste december 2016, vilket var en ökning med 418 invånare.

Färdiga planer för nybyggnation av gymnasieskola och ombyggnation av Salliushuset

 

 

Färdiga planer

Bygget av den nya gymnasieskolan börjar inom kort. Planeringen går in i slutfas inför själva byggstarten av den nya byggnaden. Även Salliushuset ska byggas om, vilket påbörjats. Allt beräknas stå klart till vårterminsstarten 2019.

Nya utmaningar med bostäder, skolgång, arbete och övriga delar i integrationen utmanar verksamheten

 

 

Nya utmaningar

Flyktingmottagningen har gått i en ny fas genom att kommunen tar emot människor som valt sin framtid i kommunen. Bostäder, skolgång, arbete och övriga delar i integrationen utmanar verksamheten.

Fler stora investeringar har blivit färdigställda under året och ekonomiskt slutredovisade inom budget

 

 

Nya byggnader

Fler stora investeringar har blivit färdigställda under året och ekonomiskt slutredovisade inom budget bland annat Ekevallahallen, Marieskolans bibliotek, Palettens förskola och Nya Östra skolan etapp 1.

Utvecklingsavtal har tecknats med Region Skåne om ett ökat kommunalt ansvar för hälso- och sjukvård

 

Större ansvar för Hälso- och Sjukvård

Utvecklingsavtal har tecknats med Region Skåne om ett ökat kommunalt ansvar för hälso- och sjukvård.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler