Eslövs kommun logotyp

Halvtid i mandatperioden

Flera viktiga beslut har tagits under 2016 i arbetet för att nå visionen att Eslöv år 2025 ska vara "Skånes bästa kommun att bo och verka i".

Vi kan se tillbaka på en rad glädjeämnen under det gångna året. I december öppnades den efterlängtade persontågsförbindelsen mellan Eslöv och Helsingborg. Samtidigt har det nya stationsområdet i Marieholm och passagerna i Eslöv anpassats för säkrare trafikmiljöer, både för bilister och oskyddade trafikanter. Invigningen av förbindelsen blev en festdag för Marieholmsborna där många åkte med invigningståget.

Eslöv växer – fler väljer att bo i kommunen. Ökningen 2016 blev 418 personer vilket är högre än under många år. Nyproduktionen av bostäder har tagit fart sedan ett par år tillbaka och framöver finns planer för cirka 190 nya bostäder i snitt per år. Projektidéer finns för förtätning av befintliga bostadsområden och flera nya spännande projekt.

Förslag till ny översiktsplan arbetades fram  under 2016 och just nu är den ute på samråd inför beslut i början på 2018.

Bostadsförsörjningsprogrammet har också tagit form. Planerna ska vara ett bra stöd för den fortsatta utvecklingen av kommunen.
Gatubilden i centrala Eslöv står inför förnyelse. Under våren kommer det att bli spännande att följa arkitekttävlingen kring gestaltningen av Stora Torg.       

Satsningar sker på kommunens lokaler. Under 2016 invigdes Nya Östra skolan, nya förskolor färdigställdes, Ekevallahallen invigdes, en ny jämställd lekplats iordningställdes vid Trollsjön, Marieholm fick sitt nya bibliotek, i Örtofta välkomnades ett nytt folkets hus och konstverk i järnvägstunneln. Nu planerar och bygger vi vidare för en växande kommun bland annat med en ny gymnasieskola, nya cykelvägar och en ny kulturskola.

Skolan visar positiva resultat. Behörighet till gymnasiet och högre studier har ökat, elevresultaten har förbättrats och i Sveriges Kommuner och Landstings undersökning klättrade Eslövs kommun från plats 147 i landet till plats 66.

Kommunens förvaltningar arbetar med en gemensam värdegrund. Det sociala arbetet sätts i fokus. Vård och Omsorg blev först ut att HBTQ-certifiera en verksamhet. Kultur och Fritid har haft ett stort utbud av aktiviteter och kulturarrangemang under hela året.

Kommunen arbetar aktivt med flyktingmottagning och Eslöv har tagit emot sin del i det ökade antalet människor som varit på flykt och sökt sig till Sverige  sedan hösten 2015. Detta gäller både under den akuta situationen som var i början på året och efter det att riksdagen beslutat om nytt fördelningssystem av mottagande.

Kommunen har klarat av sitt åtagande både vad gäller skolgång och boende tack vare stort engagemang. Kultur och Fritid och ett stort antal ideella organisationer har varit till stor hjälp i mottagandet. Planeringsförutsättningarna har varit och är fortsatt osäkra. Migrationsverket har flera gånger höjt sina prognoser och fördelningstal.
Kommunen och Region Skåne har ingått ett hälso- och sjukvårdsavtal. Förberedelserna har gått snabbare än förväntat mellan kommunens organisation och vårdcentralerna varför det utvecklade samarbetet kring brukare/patienter med många insatser kommer igång redan i vår.

Satsningar på jobb och näringsliv är en viktig del för kommunens framtid. I kombination med aktiv näringspolitik och starka kommunikationsnät både digitalt och fysiskt vill vi stärka Eslövs roll i det flerkärniga Skåne. Att skapa en stark arbetsmarknadsregion är en viktig del i att få ner arbetslösheten.
Kommunens ekonomi är fortsatt stark. Även 2016 visar på ett positivt överskott som förbättrar kommunens framtida handlingsutrymme. Dock kommer de närmaste åren att bli lite kärvare eftersom kommunens intäkter inte riktigt ökar i takt med medborgarnas ökade behov och därmed stigande kostnaderna för verksamheten.  Vi måste utveckla verksamheten i kombination med högre kostnadseffektivitet för att kunna tillgodose behoven om några år.

Johan Andersson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Genom att satsa långsiktigt och hållbart skapar vi möjligheter för vårt Eslöv att växa!

 
Johan Andersson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler