Eslövs kommun logotyp

2016 - ett bra år för Eslövs kommun

Eslöv växer - fler väljer att bo i kommunen. Nyproduktion av bostäder har tagit fart. Gatubilden i centrala Eslöv står inför förnyelse. Skolan visar positiva resultat. Ny tågförbindelse. Mycket har hänt i Eslöv under 2016.

Kommunfullmäktige godkände årsredovisning för 2016 måndag den 27 mars. Sammanfattningsvis kan man säga att:

Ekonomin har utvecklats betydligt bättre än vad som kunde förutses i budgeten för 2016. Enligt kommunens finansiella mål ska minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter planeras för ett överskott, att används bland annat till att finansiera kommunens nya investeringar. Det minskar kommunens lånebehov och skuldsättning av skattebetalarna. Vid årets slut kan vi konstarera att verksamheten lämnar ett överskott med ca 1,8 procent. Dessutom möjliggör överskottet att 13 miljoner kan nyttjas i framtiden vid sämre ekonomiska tider. De mål som finns för ekonomin i kommunen uppfylls, liksom kravet på balans mellan intäkter och kostnader. En samlad bild av den ekonominiska utvecklingen ger ett starkt resultat som skapar ökat handlingsutrymme framöver.

Även i de bolag som kommunen är ägare av eller delägare i (så som Ebo och Merab) har verksamheterna utvecklats väl med bättre ekonomisk resultat än vad som planerades i budget. Även bolagen stärker därmed sina förutsättningar att bedriva en verksamhet som tillgodoser medborgarnas behov och krav. 

Verksamheten har utvecklats väl. Nämnderna har allt eftersom året gått förbättrat måluppfyllelsen sedan förra årsredovisningen och i stora delar kunnat bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna. Särskilt värt att uppmärksamma är de kraftigt förbättrade elevresultaten i skolan. Kommuners skolresultat jämförs i olika nationella rankingar. Eslöv har ökat från plats 147 till 66 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) kommunranking – på ett år! Även många andra mål har förbättrats vilket ökar förutsättningarna för en hög måluppfyllelse utifrån ambitionsnivån och prioriteringarna i det politiska handlingsprogrammet som gäller för mandatperioden.

Framför oss ligger nu några år med ökade utmaningar. Prognoserna visar en fortsatt snabbt ökande befolkning vilket ställer krav på utbyggnad av kommunens service med bland annat förskolor och skolor. De nya verksamheterna ska även bemannas med duktig personal, vilket är särskilt utmanande i tider av brist på pedagoger och socialsekreterare och en allt större konkurrens om arbetskraft. Eslövs kommun kommer även ta ett ökat ansvar för hälso- och sjukvård för de äldre i kommunen i en fördjupad samverkan med Region Skåne. Ytterligare utmaningar som väntar i kommunen är bostadsförsörjning och integration.

Läs mer om:

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler