Eslövs kommun logotyp

Föreningen Norden i Eslöv

Föreningen Norden i Eslöv är en lokalavdelning till Föreningen Norden. Föreningen Norden har cirka 30 000 medlemmar i 190 lokalavdelningar i Sverige.

Föreningen Norden bildades 1919 och är en partipolitisk obunden sammanslutning av enskilda medlemmar och organisationer. Föreningen verkar för mellanfolklig samverkan inom, bland annat, näringsliv, utbildning, kultur, massmedia, bistånd, miljövård och för att riva gränshinder. Den modell av samverkan som den nordiska gemenskapen står för är intressant i EU och globalt.

Inom Föreningen Nordens Förbund,FNF, samarbetar vi med våra motsvarande organisationer i de övriga nordiska länderna. Sveriges Norden-minister Cristina Husmark Pehrson visar ett gediget intresse för de gemensamma frågorna lokalt i Sverige och ända upp i Nordiska Ministerrådet.

Bildades på 1940-talet
Föreningen Norden Eslöv bildades på 1940-talet, under andra världskriget, genom initiativ från bland annat Asker i Norge. Detta var början på ett väl utvecklat vänortsutbyte mellan olika orter i alla de Nordiska länderna. Eslövs vänorter är idag, 2008, Asker i Norge, Gardabaer på Island, Jakobstad i Finland, Rudersdal i Danmark och Viljandi i Estland.

Torshavn på Färöarna ingick i vänortskretsen under ett antal år, men försvann som vänort 1994 då man ville koppla upp sig mot huvudstäderna i de andra Nordiska länderna.

Midsommar vartannat år
Vänortsutbytet är väl utvecklat med bas i ett stort vänortsmöte efter midsommar vartannat år.  I år, 2008, agerade Asker värd för ett lyckat möte med klimat och miljö som tema. Musikalen "Prima Klima" som framfördes av alla orternas ungdomar blev särskilt bejublad.

I augusti 2008 besöktes Eslöv av en skolklass från Jakobstad. 2010 hölls vänortsmötet i Rudersdal. Turordningen är därefter Gardabaer 2012, Eslöv 2014 och Jakobstad 2016.

Den sociala delen och kontakterna mellan medlemmarna och politiker/administration i de olika vänorterna är själva kärnan i dessa möten. Föreningarnas styrelser och medlemmar medverkar som resurs vid vänortsmötena och öppnar sina hem för övernattning och/eller luncher. Politiker, företrädare för administrationerna och andra intresserade har ofta möjlighet att delta i tema-möten där man t.ex. presenterar äldreomsorgen i sin kommun och ges möjlighet till studiebesök och därmed knyter nyttiga kontakter.

Se över och förnya umgänget
Nyttan av umgänget och formerna har diskuterats inför och under vänortsmötet i Asker.
Rudersdals kommun har påtagit sig ansvar för att se över och förnya umgänget under vänortsmötena och lägga förslag under den mellanårskonferens som väntar år 2009. Mellan de stora vänortsmötena genomförs nämligen en mellanårskonferens där kommunrepresentanter och Föreningen Nordens företrädare kan träffas för att överlägga om former och innehåll.

Bli medlem i Föreningen Norden Eslöv
Eslövs lokalförening är en unik Nordenförening i Sverige med fungerande vänorter i alla de nordiska länderna. Vi betraktas också som ett föredöme för andra Nordenföreningar i Sverige genom detta. Tennisklubben, Ringsjögillet med flera fritidsföreningar har till exempel  fortlöpande kontakter med en eller flera vänorters motsvarande föreningar samtidigt som professionellt utbyte kan ske kommunanställda emellan för att lära av varandra.

Tag kontakt med föreningen och bli medlem!

Ordförande Yvonne Elisson-Mortiér - 0415-941 41.

Sekreterare Jan-Erik Wideberg

Sidan uppdaterad: 2013-03-12

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler