Eslövs kommun logotyp

Sociala insatsgrupper, SIG

Hösten 2013 inledde socialtjänsten, polisen och skolan ett projekt som skulle resultera i uppstart av en social insatsgrupper, SIG, i Eslövs kommun. Social insatsgrupper är en arbetsform som sker genom samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer.

Målgrupperna för projektet SIG var ungdomar, 13-18 år, och unga vuxna, 18-25 år, som riskerade att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil. Det var också  unga som behövde stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil och som bedömdes ha hög risk för återfall i kriminalitet.

Stärka sociala nätverk
Några av målen med arbetet i sociala insatsgrupper var att öka måluppfyllelsen och behörighet till gymnasieskolan,  att öka måluppfyllelse och behörighet till högskola och universitet, förbättra stödet till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa och, på lång sikt,  motverka rekrytering och underlätta avhopp från kriminella nätverk genom ett förstärkt socialt nätverk kring individen.

Insatser som inte samordnas
Just att kunna kunna hjälpa unga som riskerar ett livslångt utanförskap i form av en kriminell livsstil kräver att flera aktörer samverkar. Det som i mångt och mycket hittills har varit ett bekymmer är att samordna dessa insatser. Ibland har det uppstått en gråzon, där förvaltningarnas insatser inte samordnats för bästa möjliga utfall.

Samtycke till informationsutbyte
En mycket viktig erfarenhet i SIG-projektet har varit att de ungdomar som oftast hamnar på glid har kontakt med många olika myndigheter och därigenom behöver man få till en samverkan för att inte ungdomen ska kunna spela ut de vuxna samt att man som vuxen och ungdom ska få ett samlat begrepp kring vad som händer samt den hjälp som ska ges. I projektets slutrapport konstateras därför vikten av att alla verksamheter samverkar med varandra för den unges bästa.

Dessutom ser man att möjligheten till ett samtycke från den unge och dess familj om att man häver sekretessen myndigheter mellan är det viktigaste redskapet inom sociala insatsgrupper.  Sociala insatsgrupper är en hjälp för att få till snabba och samordnade insatser kring den unge, som myndighetsperson har man något att grunda sig på.

Lokal samarbetsform
Sociala insatsgrupper kan beskrivas som en lokal samarbetsform där insatser för att förhindra att unga utvecklar en kriminell livsstil samordnas på individnivå, utifrån en åtgärdsplan som upprättas för varje ungdom. Aktuella aktörer i arbetet är framför allt socialtjänst, polis och skola. Andra aktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen, barn- och ungdomspsykiatrin och olika frivilligorganisationer kan bli mycket betydelsefulla i det praktiska arbetet med ungdomen.

Projektet har löpt under drygt ett år och från årsskiftet 2015 är social insatsgrupp en del av den ordinarie verksamheten i Eslövs kommun.

KONTAKTA OSS

Projektledare:
Karin Nilsson
socionom
karin.nilsson2@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Ta del av projektplanen:
Sociala insatsgrupperPDF (pdf, 1.1 MB)

Ta del av projektslutrapporten:
Sociala insatsgrupperPDF (pdf, 2.5 MB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler