Eslövs kommun logotyp

Implementering av Barnkonventionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i mars 2012 att Eslövs kommun skulle initiera ett lånsiktigt och systematiskt arbete med att implementera barnkonventionen i de olika verksamheterna.

         "Vi ska i alla beslut och åtgärder som rör barn utgå ifrån
             barnets bästa samt rätten till delaktighet och
          likabehandling- i enlighet med barnkonventionen."

Målsättningen med projektet Implementering av Barnkonventionen är att få ett dokument antaget i kommunfullmäktige som ger verksamheterna mandat att arbeta långsiktigt och hållbart med barns rättigheter i Eslövs kommun.

Hösten 2013 anställdes tillfälligt en resurs för att projektleda arbetet med att implementera barnkonventionen i Eslövs kommun. Detta arbete är ett komplement till ordinarie folkhälsoarbete och redovisas i kommunens välfärdsbokslut. Projektet inleddes med att inventera barnrättsarbetet i kommunen inventeras.

Alla beslut som rör barn
Uppdraget gällande det samordnande barnrättsarbetet ska leda till att ta fram möjliga metoder för implementering av barnkonventionen, vilka ska beaktas inför alla beslut som rör barn.

Arbetet med att uppnå målet att barnkonventionen ska vara vägledande inför alla beslut som rör barn. På längre sikt kan barnrättsarbetet inkluderas i ordinarie verksamhet och i löpande verksamhetsuppföljning.

Dokument som antas politiskt
Målet med projektet är att formulera ett dokument som kan antas politiskt, vilket ger samtliga verksamheter i Eslövs kommun mandat att arbeta långsiktigt och hållbart med barns rättigheter i kommunen. Målsättningen är att detta dokument ska antas i kommunfullmäktige.

KONTAKTA OSS

Projektledare:

Sara Mattisson
sara.mattisson@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Ta del av projektplanen:

Implementering av BarnkonventionenPDF (pdf, 637.7 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler