Eslövs kommun logotyp

Hela Eslöv ska prata

Hela Eslöv ska prata har varit är ett projekt som ska bidra till att öka delaktigheten och engagemanget bland kommunens medborgare och öka tillgängligheten till kommunens tjänster. Projektet har pågått under 2014.

I huvudsak handlar projektet om att kommuntjänstemän i högre grad ska finnas tillgängliga där människorna finnas och flera olika aktiviteter har genomförts under projekttiden för att främja detta.

De övergripande förväntade effektmålen i projektet formulerades blanda annt med att Eslövs kommuns invånare upplever ökad tillgänglighet till kommunens tjänster, kommunen invånare ska också uppleva ett ökat förtroende för kommunens politiker och tjänstemän och ett mål var också att medborgarna skulle uppleva en ökad möjlighet att vara delaktig i frågor som rör kommunen.

Nödvändig utbildning och dialoger

För att nå effektmålen formulerades också ett antal leveransmål bland annat att Kontaktcenter skulle etableras på stadsbiblioteket och två av filialbiblioteken och att tio dialogaktiviteter skulle genomföras. Dessutom skulle personal från Kontaktcenter, stadsbibliotek, aktuella filialer och Miljö och Samhällsbyggnad genomgå nödvändig utbildning.

Mycket positivt har upplevts inom projektet. Verksamheten har upplevts som väl förankrad i berörda verksamheter. Bland annat har fördjupade kontakter uplevts mellan de olika verksamheter som har deltagit i projektet. Dessutom har Eslövs kommun har synts mycket utåt. Många medborgare som personal mött under projektets gång har uttryckt uppskattning och att man gärna vill se mer av liknande arbete framöver.

Utmaning att utvärdera
Svårigheter i projektet har varit bland annat bemanningen av Kontaktcenter på bibliotek och filialer har varit svår då det under projekttiden av olika anledningar saknats personal för att täcka den ordinarie verksamheten i stadshuset. Utvärderingen av arbetet har också varit en stor utmaning.

KONTAKTA OSS

Projektledare:
Peter Juterot
peter.juterot@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Ta del av projektplanen:
Hela Eslöv ska prataPDF (pdf, 808.8 kB)

Ta del av projektslutrapporten:
Hela Eslöv ska prataPDF (pdf, 975 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler