Eslövs kommun logotyp

Från ung till vuxen med fokus på föräldraskap

Välfärdsprojektet Från ung till vuxen med fokus på föräldraskap riktar sig till ungdomar och unga vuxna med kognitiva svårigheter som önskar bli föräldrar. Syftet är att ge målgruppen mer kunskap och bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut kring familjebildning, för att minska risken för att barn far illa.

Att bilda familj är en viktig faktor för normalisering, ett sätt att bli en del av samhället och att vara som andra. Men en del ungdomar och unga vuxna med kognitiva svårigheter har dåliga förutsättningar att ta steget in i vuxenvärlden.

Målgruppen har många gånger också svårt att acceptera att de är i behov av stöd, vilket försvårar igångsättandet av insatser som behövs för att klara ett föräldraskap. Effekterna av den här problematiken kan vara att barn föds in i familjer där föräldraförmågan inte finns och de inte heller är mottagliga för det stöd som skulle kunna kompensera bristande föräldraförmåga. Detta drabbar både barn och föräldrar vilket får långtgående humanitära och socioekonomiska konsekvenser.

Målet med projektet Från ung till vuxen med fokus på föräldrabildning, är att målgruppen ges en ökad kunskap kring sex och samlevnad och familjebildning. Genom kunskap ges målgruppen bättre förutsättningar för konsekvenstänk och ställningstagande inför ett föräldraskap, vilket ökar skyddsfaktorerna och minskar risken att barn far illa.

Projektet har också som mål att berörd personal ges ökad kunskap samt att öka samverkan mellan de aktörer som möter målgruppen inför och under ett föräldraskap.  

Projektet löper över cirka två år och ska vara klart i december 2016.

KONTAKTA OSS

Projektledare
Camilla Petersson
0413-626 45
camilla.petersson@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler