Eslövs kommun logotyp

Föreningsutveckling

Projektet Föreningsutveckling har genomfört enkätundersökning och intervjuer med föreningar i Eslövs kommun och också hållit i ett idéseminarium med intressenter inom detta område. Syfte med projektet har varit att analysera behovet och förutsättningarna för en föreningsutvecklarutbildning i Eslövs kommun.

Projektet omfattar även andra former för lösningar om det visar sig att en utbildning inte är realistisk. I syftet ingår även att analysera förutsättningarna för att öka tillgängligheten till föreningslivet och skapa fler arbetstillfällen inom föreningslivet.

Föreningarna stor betydelse
Utgångspunkt för projektet har varit att Eslöv har ett rikt föreningsliv med gott om ideella krafter och engagemang för de olika föreningsverksamheterna medlemmarna och för Eslövs kommun i stort. Föreningarnas betydelse för kommunens utveckling, folkhälsan och välfärden är stor.

Projektet har genomfört enkätundersökning och intervjuer med föreningar i Eslövs kommun och genomfört ett idéseminarium med intressenter inom detta område.

Förslag på fortsättning
Förstudien har också, i sin slutrapport, olika förslag på fortsättning med utveckling av föreningslivet:

  • Projektet, med en förstudie genomförd av förvaltningarna Kultur och Fritid och dåvarande Gymnasie- och Vuxenutbildning. ska kommunicera innehållet från befintlig studie till föreningslivet i Eslöv. Framförallt kring den genomförda behovsanalysen och de slutsatser som kommit fram av studien.
  • En tanke är att starta en dialog utifrån de tio föreningar som under studiens gång visat sig intresserade för delaktighet i utvecklingsarbetet. Här kan det vara betydelsefullt att bland annat engagera Arbetsförmedlingen som en part i dialogen.
  • Tillsammans med föreningslivet bör också analys ske av för- och nackdelar med olika modeller av föreningsråd/samorganisation varvid en gemensam fungerande modell antas för föreningslivet eventuellt i samverkan med kommunen.

KONTAKTA OSS

Projektledare:
Johan Plambeck
johan.plambeck@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Ta del av projektplanen:
FöreningsutvecklingPDF (pdf, 589.7 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler