Eslövs kommun logotyp

Du lär vad du äter

Syftet med projektet var att öka barn och ungdomars kunskaper kring hälsosam livsstil och öka medvetenheten kring mat och matvanor. Det skulle även öka medvetenheten kring hushållning av våra resurser. Projektet har också ökt andelen elever som äter av skolmaten och också minskat matsvinnet på Västra skolan och Ekenässkolan.

Projektet Du lär vad du äter genomfördes inom Eslövs kommuns måltidsverksamhet. De skolor som deltog i projektet var Västra skolan och Ekenässkolan. Dessutom ingick förskolorna Ekebo, Trollet, Skyttebo och Skogsgläntan i projektet.

Som en del av projektet serverades frukost på prov för alla elever i 8:an och elever som hade nationella prov på Västra skolan och Ekenässkolan. Pedagoger i skolorna har också sedan hösten 2013 ätit pedagogisk lunch med eleverna, en pedagog per klass.

Positiva attityd till skolmaten
Aktiviteter som utfördes gemensamt för förskola och skola var bland annat inspirationsföreläsningar för personal i Mat & Miljö, Pedagogisk måltid och Saperemetoden - att äta med alla sinnen. Ett annat inslag var praktik för elever som en del av hemkunskapen i kök och dessutom föreläsning för elever i kost och hälsa.

Nu visar projektslutrapporten att attityden kring skolmat har förändrats till det positiva i de skolor och förskolor där projektet har genomförts. Fler pedagoger äter maten och har kunskap om dess utbud och kvalitet. Dessutom anser både elever och pedagoger att de lär känna varandra bättre genom samtalen under lunchen, relationer byggs vilket har värde även utanför lunchen.

76 procent känner sig inspirerade
Pedagogernas upplevelse av pedagogisk måltid har i enkätresultat visat positivare resultat under tredje terminen än under andra terminen av projektet. Att sitta åldersblandat i matsalen innebär större möjligheter till kontakt mellan åldrar. Årskurs 8 som haft arbetsdag i köket har en annan inställning och kunskap kring maten och måltiden vilket bland annat märks på elevrådet när måltidsfrågor tas upp. Enkätresultat visar att 76 prosent av tillfrågade högstadieelever tycker att det är bra att skolan inspirerar till bra kostvanor.

Svårigheter i projektet har varit att det bara pågått drygt ett år och det egentligen är för kort tid för att identifiera positiva effekter. Det vi kunnat identifiera är positiva upplevelser på aktiviteter.
Det som projektgruppen, som under hela tiden har följt arbetet, har upplevt är också att det i  finns en viss "projekttrötthet" inom vissa enheter med flera projekt på gång.

KONTAKTA OSS

Projektledare:
Birgitta Mårtensson-Asterland
kostchef
0413–642 13
birgitta.asterland@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Ta del av projektplanen:
Du lär vad du äterPDF (pdf, 836.9 kB)

Ta del av projektslutrapporten:
Du lär vad du äterPDF (pdf, 610.3 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler