Eslövs kommun logotyp

Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter

Syftet med projektet "Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter", som pågått under 2014 inom ramen för Eslövs sociala investeringsbudget, har varit att öka skyddsfaktorerna för en hel familj och minska riskerna för att barn far illa i Eslöv. Målsättningen med projektet, att starta en lokal SUF-grupp, i samarbete med SUF-Kunskapscentrum i Uppsala, har genomförts.

En av grundtankarna i välfärdsprojektet är att om Eslövs kommun kan trygga barns uppväxtvillkor genom att öka och samordna de offentliga insatserna för familjerna, så kan de negativa mänskliga, sociala och ekonomiska effekterna av det utanförskap som barnen riskerar att hamna i, på sikt minska. Säkerställandet av att barnrättsperspektivet stärks i Eslövs kommun är ett politiskt beslut, som projektet ska bidra till att synliggöra.

Ökad kunskap hos personalen
En målsättning för projektet är att ökad kunskap ska finnas hos personal som arbetar med föräldrar med varaktiga svårigheter i sitt föräldraskap och deras barn. Kunskapen kan bestå av att veta vad andra yrkesgrupper kan bidra med så att insatserna kan samordnas. Andra kunskaper är personkännedom mellan yrkesgrupperna så föräldrar kan lotsas rätt. Ytterligare kunskaper är att kunna identifiera personer inom riskgrupper, för att i ett tidigt skede erbjuda samordnat stöd.

Etablerat samarbete med Uppsala
Ett mål vid inledningen av projektet var att Eslöv skulle inleda ett samarbete med SUF-kunskapscentrum (Samverkan — Utveckling — Föräldraskap) i Uppsala. SUF garanterar tillgång till evidensbaserade metoder och fördjupad kunskap kring föräldraskap i samband med kognitiva svårigheter. Den lokala SUF-gruppen som nu har bildats i Eslöv, kallad SUF-Eslöv, består av utvalda yrkesverksamma inom Eslövs kommun och Region Skåne.

– Vi är väldigt nöjda med att ha lyckats etablera ett samarbete med SUF i Uppsala. Det har vi lyckats med och även genom en organisationsförändring fått tillgång till socialrådgivaren på Familjens hus som i en utökning av sin tjänst ska samordna, sammankalla och dokumentera möten i den lokala SUF-gruppen, berättar projektledarna Agneta Söderholm, specialpedagog och Camilla Petersson, arbetsterapeut i Eslövs kommun.

Sidan uppdaterad: 2016-03-08

KONTAKTA OSS

Projektledare:
Agneta Söderholm, specialpedagog
0413–621 52
agneta.soderholm@eslov.se

Camilla Petersson, arbetsterapeut
0413–626 45
camilla.petersson@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Ta del av projektplanen:
Barn till föräldrar med kognitiva svårigheterPDF (pdf, 1.1 MB)

Ta del av projektslutrapporten:
Barn till föräldrar med kognitiva svårigheterPDF (pdf, 534.2 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler