Eslövs kommun logotyp

Social investeringsbudget

Kommunens handlingsprogram för 2015-2018 har som vision att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. För att uppnå denna vision behöver Eslövs kommun vara en trygg kommun att leva i där alla har förutsättningar att uppnå en god hälsa på lika villkor. Den största utmaningen i arbetet med socialt hållbar utveckling är att det förekommer tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Program för socialt hållbar utvecklingPDF (pdf, 221 kB) är en viljeinriktning som utgår från kunskap om hälsoläget för invånare i Eslövs kommun.  

Kommunen har sedan 2013 avsatt pengar i en social investeringsbudget. Den sociala investeringsbudgeten ska bidra till att minska skillnader i hälsa i Eslöv genom att förbättra levnadsförhållandena för utsatta grupper.

Insatser som beviljas medel ur kommunens sociala investeringsbudget ska genomföras med ett tvärsektoriellt perspektiv och inkludera samverkan mellan minst två förvaltningar alternativt en förvaltning tillsammans med idéburen sektor. Samverkan kan utöver detta omfatta externa aktörer.

I de fall projektägarskapet ligger hos en idéburen aktör ska projektet genomföras i form av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). Se Riktlinjer för IOPPDF (pdf, 103.7 kB).

Under 2017 pågår tre välfärdsprojekt finansierade av kommunens sociala investeringsbudget:  

  • Fritidsbanken
  • Mötesplats Rönneberga
  • Kapprumsbibliotek
  • Bordtennis för framtiden

Har du en idé som kan leda till att förebygga långvarigt utanförskap? Då ser vi fram emot att du skickar in den till oss! Skicka in din idé på https://service.eslov.se/SocInvest senast den 28 september. 

Sidan uppdaterad: 2017-08-28

KONTAKTA OSS

Folkhälsostrateg

Erika Hjelm
0413–626 97
erika.hjelm@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lämna in en idéprövning till den sociala investeringsbudgeten för 2018.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler