Eslövs kommun logotyp

Våld i nära relationer- ett folkhälsoproblem

Arbetet med att stödja utsatta förebygga våld i nära relationer är sedan flera år en prioriterad fråga i Eslövs kommun. Våldet utövas av en närstående, som offret har eller haft en förtroendefull relation till. Oavsett kön eller könstillhörighet erbjuds du som är utsatt stöd och hjälp av Eslövs kommun.

Är du själv utsatt eller känner någon som är det? Vill du veta vilken hjälp kommunen kan erbjuda? Läs särskild information här.

Folkhälsofråga

Eftersom våld i nära relationer drabbar olika grupper olika hårt och vanligen leder till psykisk och fysisk ohälsa, anser Eslövs kommun att våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Sveriges regering beslutade år 2012 att tillsätta Carin Götblad som nationell samordnare till att kraftsamla och motverka våld i nära relationer. I maj 2014 blev hennes utredning Våld i nära relationer- en folkhälsofråga klar och finns att läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utmaningarna för samhällets institutioner, så också Eslövs kommuns, är att i högre grad samordna insatser som erbjuds utsatta, skapa bättre förutsättningar för yrkesgrupper som möter problematiken. Vi behöver också arbeta för att i högre grad straffa och erbjuda förebyggande insatser till de som utövar våld (SOU 2014:49).

Lokal statistik

Under år 2014 kontaktade 30 invånare kommunen och berättade att de var utsatta för våld i nära relationer, 27 av dessa var kvinnor. Barn som bevittnar våld är en grupp som behöver synliggöras och få stöd att bearbeta det de varit med om. Under år 2014 registrerade Utredningsenheten vid förvaltningen Barn och Utbildning 31 anmälningar som rörde barn som bevittnat våld. Läs hela kommunens kartläggning över antalet utsatta för våld i nära relationer härWord (word, 100 kB).

Utvecklingsteamet

I Eslövs kommun finns ett särskilt utvecklingsteam mot våld i nära relationer som består av bostadskoordinator, socialsekreterare, fältsekreterare, skolkurator, journalsystemsansvarig, samordnare och mångfaldsstrateg. Kontakta gärna samordnare Marie Skott om du vill veta mer om utvecklingsteamets arbete.

Utvärdering av Lunds universitet

Just nu genomför Enheten för socialmedicin och global hälsa vid Lunds universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster en utvärdering som beräknas vara klar i mars 2015. Ansvarig forskare är Cecilia Fernbrant som disputerade våren 2013 med sin avhandling om våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige.

Sidan uppdaterad: 2017-08-22

KONTAKTA OSS

Folkhälsostrateg

Erika Hjelm
0767-243153
erika.hjelm@eslov.se

Mångfaldsstrateg
Sara Svensson
0413- 625 62
sara.svensson@eslov.se

Samordnare våld i nära relationer

Sandra Fors
0413–624 17
sandra.fors@eslov.se

Mera läsning

Polisens information om brott i nära relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Skåne länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Skåne- vårdgivare i Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kriscentrum mellersta Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- erbjuder stöd till dig som bor i Eslövs kommun.

Brottsofferjouren mellersta Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- erbjuder stöd till dig som bor i Eslövs kommun.

Hedersrelaterat våldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- råd och stöd till dig som arbetar i skolan.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler