Eslövs kommun logotyp

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)

Kommunfullmäktige beslutade år 2007 att underteckna deklarationen för jämställdhet på lokal nivå och därmed ta fram en handlingsplan för arbetet.

Handlingsplan i Eslövs kommun

Sedan undertecknandet av jämställdhetsdeklarationen år 2007 har kommunens olika förvaltningar arbetat efter en särskild handlingsplan, som fastställt vissa prioriterade områden. Fokus har varit

  • individuell och könsneutral myndighetsutövning,
  • motverkandet av stereotypa könsroller för barn och unga,
  • hälsofrämjande aktiviteter som ifrågasätter könsroller
  • stödja föreningslivets arbete för jämställdhet
  • utveckla kollektivtrafiken utifrån olika behov och resvanor
  • bemöt individuellt- inte utifrån kön

En ny handlingsplan för arbetet planeras att tas fram under våren 2015.

KONTAKTA OSS

Mångfaldsstrateg
Sara Svensson
0413-625 62
sara.svensson@eslov.se

Folkhälsostrateg

Erika Hjelm
0767-243153
erika.hjelm@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler