Eslövs kommun logotyp

Jämställdhet

Hösten år 2007 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle underteckna Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR). Detta förpliktigar kommunen att verka för jämställdhet inom alla verksamheter, från stadsplanering, könsrelaterat våld till i rollen som arbetsgivare och mycket mer.

Arbetet för ökad jämställdhet i kommunen sker både inom organisationen, gentemot anställd personal, och utåtriktat för en bättre service till invånare i kommunen. Den interna jämställdhetsplanen för 2010-2013 har följts upp och en ny håller på att tas fram.  Arbetet sker i samarbete mellan Personalavdelningen och Tillväxtavdelningen vid Kommunledningskontoret.  

Utveckling av stöd till utsatta för våld i nära relationer pågår förvaltningsövergripande mellan förvaltningarna Arbete och Försörjning, Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg. Ett strukturerat och högt prioriterat arbete är också att öka antalet heltidstjänster inom alla förvaltningar. I början av år 2015 beviljades Eslövs kommun extra bidrag från Boverket för arbete med att bygga en jämställd lekplats vid Trollsjön. Läs mer om allt arbete för ökad jämställdhet i spalten till vänster.

Jämställdhet och tillväxt

I Eslövs kommun är arbetet för jämställdhet integrerat med arbetet för ökad tillväxt. Sambandet mellan jämställdhet och tillväxt kan beskrivas utifrån en rad aspekter:

  • Humankapitalet används effektivare
  • Innovationsförmågan förbättras
  • Demokratin fördjupas och det sociala kapitalet ökar
  • Den regionala attraktiviteten ökar

Ur: Analys i Handlingsplan för jämställd tillväxt 2012-2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler