Eslövs kommun logotyp

Folkhälsa

Eslövs kommun är landets bästa kommun på att metodiskt och strategiskt arbeta med folkhälsa för kommunens medborgare! Utmärkelsen, för årets folkhälsoarbete 2014, har delats ut av Svensk Förening För Folkhälsoarbete, SFFF.

Föreningens motivering till att ge Eslöv utmärkelsen är smickrande:

"Eslövs kommuns folkhälsoarbete sker på en strukturellt riktig nivå då arbetet har en nära koppling till den politiska ledningen och finns organiserat så att insatserna får genomslag i kommunens alla verksamheter.  Arbetet sker metodisk, strategiskt och med tydliga mål. Långsiktigheten garanterar god effekt för befolkningens hälsa både i det korta och i ett långsiktigt perspektiv."

Viktigt för tillväxt, utveckling och välfärd
Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Eslövs är att en god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och välfärd. Kommunens välfärdsbokslut för 2013 visar att det förekommer tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i Eslöv.

För att inte förstärka dessa skillnader är det av stor vikt att insatser som sätts in når ut till dem som behöver det mest. Då kan de sociala klyftorna minskas.

Den sociala hållbarheten har konkretiserats genom riksdagens beslut om elva nationella folkhälsomål. Kommunens folkhälsoarbete inriktar sig på att omsätta de nationella folkhälsomålen på lokal nivå.

Ta del av folkhälsoarbete i Eslöv
I vänsterspalten kan du ta del av en rad olika ingångar i Eslövs kommuns folkhälsoarbete som är det som har gjort att kommunen har tilldelats utmärkelsen "Den gyllene moroten" - alltså priset för Årets folkhälsokommun 2014!

Folkhälsokonferens 2015
Med anledning av utmärkelsen Årets folkhälsokommun arrangerade Eslövs kommun tillsammans med Region Skåne en folkhälsokonferens i november 2015, Folkhälsoarbetets nya arenor. Konferensen webbsändes och fram till november 2016 kan du ta del av den här.
Folkhälsoarbetets nya arenorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Folkhälsostrateg

Erika Hjelm
0413–626 97
erika.hjelm@eslov.se

Mångfaldsstrateg

Sara Svensson
0413–625 62
sara.svensson@eslov.se

Brottsförebyggande samordnare

Elsa von Friesen
0413–628 12
elsa.von.friesen@eslov.se

Alkohol- och drog-förebyggande arbete (kontaktperson)

Otto Graudums
0413–621 55
otto.graudums@eslov.se 

Säkerhetsstrateg

Åsa Mikkelsen
0413- 622 74
asa.mikkelsen@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler