Eslövs kommun logotyp

Flyktingmottagande i Eslövs kommun

Som kommun ansvarar Eslöv för de ensamkommande barn och ungdomar som kommer hit. Kommunen har också det sociala ansvaret för de vuxna flyktingarna som kommer till Eslöv.

Vad gör Eslöv för de ensamkommande barnen och ungdomarna?
Eslövs kommun ansvarar för de ensamkommande barnen och ungdomarna som kommer hit. Det är flickor och pojkar under 18 år som saknar vårdnadshavare när de söker asyl i Sverige. Kommunen är skyldig att enligt Socialtjänstlagen utreda barnens behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, utse god man samt tillhandahålla skolgång.

Vad gör Eslövs kommun för vuxna flyktingar, både enskilda och familjer?
Eslövs kommun har ansvaret för det sociala stödet till flyktingarna. Detta innebär bland annat att nyanlända får möjlighet att träffa en familjepedagog som kan hjälpa till med praktiska frågor, exempelvis kring boende. Genom försörjningsstöd ges flyktingarna också ett initialt ekonomiskt stöd. Kommunen ansvarar även för SFI, Svenska för invandrare.  

Jag vill hjälpa till— vad kan jag göra?
Det finns olika sätt på vilket du kan hjälpa de ensamkommande barn som kommer till Sverige, och till Eslöv. Till exempel kan du bli god man eller familjehem.

God man - Om ett barn eller ungdom kommer till Sverige utan sina föräldrar, eller någon annan vuxen, ska barnet få en god man så snart som möjligt. Det betyder att denne har rätt och en skyldighet att bestämma i de frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige. God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. I Eslövs kommun är det överförmyndarnämnden som utser en god man.

Familjehem- Att vara familjehem är att ta hand om ett barn som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar, såsom de ensamkommande barnen. Det kan handla om både kortare och längre placeringar. Som familjehem blir ni barnets bonusfamilj och har ansvar för barnets omvårdnad och fostran.

Jag vill skänka saker— hur gör jag?
Eslövs kommun kan inte anordna insamlingar av förnödenheter som till exempel kläder och skor. Vid en önskan att skänka eller för att hjälpa till vid insamlingar hänvisar vi till hjälporganisationerna.

Du som vill engagera dig för medmänniskor i din närhet kan även kontakta Företags-MIX. Företags-MIX har genom nätverk kontakt med kyrkor och frivilligorganisationer, exempelvis Eslövs biståndscenter, Röda korset och Rädda barnen. Det finns även möjlighet att engagera dig som språkstöd, vänfamilj eller mentor.

Kontakta Företags-MIX för mer information via www.foretags-mixeslov.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  eller ring 0708—767427.

Mer information om flyktingmottagandet
Migrationsverket är den myndighet som har ansvar för mottagandet av de personer som söker asyl. Mer information om flyktingläget och de processer som mottagandet innebär finns att läsa på Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-05-09

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler