Eslövs kommun logotyp

Vad erbjuder vi våra medarbetare?


Försäkringar

Du är försäkrad genom AFA. Detta gäller för dig om du:

Blir sjuk

Om du blir sjukskriven kan du ha möjlighet att få dagsersättning. Dagsersättningen är ett komplement till sjuk- och rehabiliteringspenningen som du får från försäkringskassan. Försäkringen börjar gälla när du har varit anställd i 90 dagar.

Skadas i arbetet

Om du råkar ut för en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning. Ersättning utgår vid olycksfall i arbetet och vid olycksfall till eller från arbetet. Du kan
även få ersättning om arbetsskadan orsakar bestående nedsättning av någon kroppsfunktion. Försäkringen gäller från första anställningsdagen.

Föräldraledighet

Utöver den lagstadgade möjligheten till föräldraledighet kan du som anställd på Eslövs kommun få beviljad ledighet upp till 25% till barnet är 12 år. Du har även rätt till att vara 100% föräldraledig upp till barnet är 3 år.

Från och med barnets födelse har du rätt till föräldrapenningtillägg i 180 dagar. Föräldrapenningtillägget är 10% av det lönebortfall du får på grund av föräldraledigheten.

Om du tjänar mer än 36’917 kr(år 2016) i lön utgår föräldralön så att ersättningen blir 77,6% av månadslönen.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag erbjuds till dig som medarbetare oavsett anställningsform. Bidraget är högst 1000 kronor per anställd och kalenderår. Vad friskvårdsbidraget kan användas till styrs av Skatteverkets regler för skattefri motion.

Personalföreningar

Eslövs kommun har två personalföreningar som riktar sig till alla anställda. Eslövs kommuns idrotts- och personalklubb (EKIP) har verksamhet bland annat inom bowling, cykel, yoga och kultur. Eko är en konstförening. Utställningarna finns för beskådning i Stadshusets foajé.

Rätt till heltid

I kommunen har vi ett politiskt beslut att alla skall ha heltidstjänster. Vi håller på att testa olika sätt att organisera framförallt schemalagda verksamheter så att detta blir möjligt. Ingen kommer att tvingas jobba heltid men ett erbjudande om heltidstjänst kan komma att innehålla erbjudanden om att arbeta med andra saker eller på en annan arbetsplats än det huvudsakliga arbetet.

Pension

För anställda i kommunen finns ett avtal om tjänstepension (KAP-KL). Det är KPA Pension AB som administrerar tjänstepensionen och det är Pensionsvalet AB som tar hand om vårt val av förvaltare för intjänade pensionspengar.

Sidan uppdaterad: 2017-02-09

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler