Eslövs kommun logotyp

Magnus Hall

Byggledare, Miljö och Samhällsbyggnad

"Det roligaste med jobbet är att vara med under hela processens gång, från början, genom byggandet, till att se det färdiga resultatet på plats."

Som byggledare är jag involverad i de byggprojekt som kommunen beställer och som berör utemiljöer som gator, trafik, och offentliga platser. Mina uppgifter är att representera kommunen och vara kontaktperson mellan oss och entreprenörerna. Att vara till hands under själva byggnadsfasen, lösa eventuella problem som kan uppstå och ta de beslut som behöver fattas under byggprocessens gång. Jag ser även till att byggandet flyter på som de ska tidsmässigt, kvalitativt och ekonomiskt.
 
Vi jobbar sammansvetsat
Hela avdelningen jobbar sammansvetsat och vi samarbetar mycket vid genomförande av byggprojekten med underlag, projektering och upphandling. Ofta är jag med redan i upphandlingsfasen även om mitt huvudsakliga arbete tar vid när upphandlingen är färdig.
 
Det roligaste med jobbet
Det roligaste med jobbet är att vara med under hela processens gång, från början, genom byggandet, till att se det färdigbyggda resultatet på plats. Projekten är varierande och kan vara allt från mindre jobb utförda under ett par dagar, till stora projekt som tar flera år att genomföra. Ett av de roligaste projekten har varit Malmgatan vid Stora Torg, som blev en gågata under 2013.

Mobil arbetsplats
Min arbetsplats är mobil. Jag är på kontoret i Stadshuset men också ute och besöker byggarbetsplatserna. Det är viktigt att vara närvarande för att se att vi håller tidsplanen och kunna svara på frågor direkt på plats och ta beslut om det skulle behövas.

Magnus Hall, byggledare

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler