Eslövs kommun logotyp

Så här söker du i webbdiariet

Inga handlingar i webbdiariet

Från och med den 25 maj 2018 gäller den europeiska dataskyddsförordningen som lag i Sverige. Från och med samma dag kommer kommunen inte längre att få publicera personuppgifter
på hemsidan såvida det inte är förenligt med lag eller att personen i fråga har lämnat sitt medgivande. Kommunen har därför valt att inte publicera några handlingar alls i webbdiariet.

Det är fortfarande möjligt att hitta diarienumren på samtliga handlingar i webbdiariet. Du kan därefter begära ut de handlingar du är intresserad av. Ange diarienumret på de handlingar du vill ha. Du får vara anonym, men du måste ange en adress dit handlingarna kan skickas. Om du inte vill uppge en sådan, går det bra att hämta de begärda handlingarna i Kontaktcenter i Stadshuset.

Avgift tas ut om du begär ut mer än 9 kopior. Den tionde kopian kostar 50 kronor och därpå följande kopior kostar 2 kronor per styck. Den minsta kostnad som debiteras är 100 kronor.

För att få utlämnat
handlingar vänder du dig till registratorn vid respektive nämnd. De två eller
tre första bokstäverna i diarienumret visar vilken nämnd som är ägare till
handlingen och var den förvaras.

AOF Bonaventure Ndikumana Bonaventure.Ndikumana@eslov.se 0413-620 60

BOF Monica
Cederholm Monica.Cederholm@eslov.se 0413-622 10

GOV Monica
Cederholm Monica.Cederholm@eslov.se 0413-622 10

KOF Gunilla
Larsson Gunilla.Larsson@eslov.se 0413-620 73

KS Stina
Norberg Stina.Norberg@eslov.se 0413-626 45

MOS Kujtesa Rezniqi Kujtesa.Rezniqi@eslov.se 0413-625 46

SOT Britt-Marie
Lindström Britt-Marie.Lindstrom@eslov.se 0413-624 73

VOO Emelie
Lyrefors Emelie.Lyrefors@eslov.se 0413-62171

 

 

 

Så här söker du i webbdiariet

Välj rubriken Sök i webbdiariet i vänsterkolumnen. Välj Sök ärende för att söka på ärenden eller Sök handling för att söka på handlingar.

Under Diarium väljer du vilken nämnds diarium du vill söka i.

AoF                 Utskottet för arbete och försörjning
BoF                 Barn- och familjenämnden
GoV                Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
KS                  Kommunstyrelsen
KoF                 Kultur- och fritidsnämnden
MoS                Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
SoT                Servicenämnden
VoO                Vård- och omsorgsnämnden

Om du känner till ett ärendes diarienummer kan du söka på det i fältet Diarienummer, till exempel: KS.2010.0400.

I fältet År kan du välja vilket år du vill söka på (vi startar på 2011), men du kan också söka på registreringsdatum, från och med ett visst datum till och med ett annat datum.

I fältet Rubrik kan du söka på enstaka ord.
I fälten Handläggare och Avsändare/Mottagare kan du skriva in ett namn. 

Du kan även söka i alla diarium samtidigt. Då väljer du inget diarium under rubriken Diarium utan låter det stå (Alla diarium). 

Vidare går det att söka Veckans ärenden och Dagens ärenden. Observera att dessa sökresultat då gäller samtliga diarium. 

Bifogade handlingar via Sök handling
I de fall handlingar publiceras visas de som ikoner längst till vänster på respektive handlings rad. För att kunna visa handlingar krävs att datorn du använder har programmet som handlingen är skapad i installerat.

Webbdiariet uppdateras varje dag, klockan 13.00. Ordinarie diarium uppdateras löpande.

Alla ärenden kan inte sökas i webbdiariet
Vissa ärenden registreras i andra system och finns därför inte med i webbdiariet. Det gäller ärenden rörande:

  • miljö
  • bygglov
  • bostadsanpassningsbidrag
  • socialtjänst

Vi har valt att publicera ärenden från och med den 1 januari 2011.

Vill du ta del av ärenden före detta datum kontaktar du respektive nämnds-registrator via kommunens växel:

Telefon: 0413-620 00, vardagar klockan 8.00—16.30.
Besöksadress: Gröna torg 2, Eslöv.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler