Eslövs kommun logotyp

Kommunens diarium

Diarium - vad är det?

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar. I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter, till exempel in- och utgående post.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen. Vissa ärenden/handlingar kan undantas från offentlighet enligt Offentlighets- och Sekretesslagen. Det finns också regler i Personuppgiftslagen som gör att vissa personuppgifter inte kan publiceras i kommunens diarier på Internet.

Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registratorer. Det diarium som syns på webben är en kopia av myndighetens diarium men vissa uppgifter är dolda, till exempel:

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn i vissa fall
  • känsliga personuppgifter
  • andra uppgifter som kan leda till intrång i en enskilds personliga integritet

Webbdiariet uppdateras varje natt. Ordinarie diarium uppdateras löpande.

Alla ärenden kan inte sökas i webbdiariet
Vissa ärenden registreras i andra system och finns därför inte med i webbdiariet. Det gäller ärenden rörande:

  • miljö
  • bygglov
  • bostadsanpassningsbidrag där ansökan är gjord före 2013-05-01
  • socialtjänst

Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar kan du kontakta respektive nämnds registrator via kommunens växel.

Telefon: 0413–620 00, vardagar klockan 8.00—16.30.
Besöksadress: Gröna torg 2, Eslöv.

Innan du går vidare till diariet är det bra om du har läst sidan om hur du söker i webbdiariet.

Sidan uppdaterad: 2015-05-18

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler