Eslövs kommun logotyp

Anslagstavla

Välkommen till Eslövs kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du kommunfullmäktiges kallelser, protokoll från nämndernas möten och övriga kungörelser.

Fullmäktiges sammanträden

 • Kommunfullmäktigesammanträder den 28 maj 2018


  Sammanträdet hålls i Medborgarhuset i Eslöv klockan 18.00. Tillkännagivande: 2018-05-18Se kallelsen härPDF (pdf, 141.3 kB) 

Protokoll

 • Protokoll Vård- och omsorgsnämnden 16 maj 2018


  Se protokollet härPDF (pdf, 514.1 kB)Justeringsdatum: 2018-05-25
  Tillkännagivandetid: 2017-05–26 - 2018-06-18 • Protokoll Barn- och familjenämndens arbetsutskott 18 maj 2018  Justeringsdatum: 2018-05-24
  Tillkännagivandetid: 2018-05-24 – 2018-06-15 • Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 9 maj 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 3.1 MB)Justeringsdatum: 2018-05-23
  Tillkännagivandetid: 2018-05-24 – 2018-06-15 • Protokoll Vård-och omsorgsnämndens arbetsutskott8 maj 2018   Justeringsdatum: 2018-05-21Tillkännagivandetid: 2018-05-24- 2018-05-14 • Protokoll Överförmyndarnämnden    9 maj 2018


  Protokollet förvaras på komunledningskontoret.
  Justeringsdatum: 2018-05-23
  Tillkännagivandetid: 2018-05-23 – 2018-06-15 • Protokoll Servicenämnden 16 maj


  Se protokoll härPDF (pdf, 1.2 MB)Justeringsdatum: 2018-05-21
  Tillkännagivandetid: 2018-05-22 - 2018-06-14 • Protokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden16 maj 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 2.1 MB)Justeringsdatum: 2018-05-21
  Tillkännagivandetid: 2018-05-22 – 2018-06-14 • Protokoll kommunstyrelsen 8 maj 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 2.2 MB)Justeringsdatum: 2018-05-21
  Tillkännagivandedatum: 2018-05-22- 2018-05-13 • Protokoll Barn- och familjenämnden 16 maj 2018


  Här finner du protokolletPDF (pdf, 6.5 MB)Justeringsdatum: 2018-05-18
  Tillkännagivandetid: 2018-05-18 – 2018-06-11 • Protokoll Barn- och familjenämndens arbetsutskott 18 maj 2018


  Justeringsdatum: 2018-05-18
  Tillkännagivandetid: 2018-05-18 – 2018-06-11 • Protokoll Barn- och familjenämnden 16 maj 2018


  Justeringsdatum: 2018-05-16
  Tillkännagivandetid: 2018-05-17 – 2018-06-08 • Protokoll Barn- och familjenämndens arbetsutskott 16 maj 2018


  Justeringsdatum: 2018-05-16
  Tillkännagivandetid: 2018-05-17 – 2018-06-08 • Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2018


  Justeringsdatum: 2018-05-17
  Tillkännagivandetid: 2018-05-17 – 2018-06-11 • Protokoll Arbetsgivarutskottet  15 maj 2018


  Justeringsdatum: 2018-05-17
  Tillkännagivandetid: 2018-05-18 – 2018-06-11 • Protokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 16 maj 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 303.1 kB)Justeringsdatum: 2018-05-16
  Tillkännagivandetid: 2018-05-17 – 2018-06-11 • Protokoll Barn- och familjenämndens arbetsutskott 4 maj 2018  Justeringsdatum: 2018-05-14
  Tillkännagivandetid: 2018-05-14 – 2018-06-05 • Protokoll Kommunfullmäktige den 23 april 2018


  Se protokollet härPDF (pdf, 1.4 MB)Justeringsdatum: 2018-05-07
  Tillkännagivandetid: 2018-05-09–2018-06-01 • Protokoll Barn- och familjenämndens arbetsutskott 4 maj 2018  Justeringsdatum: 2018-05-04
  Tillkännagivandetid: 2018-05-04 – 2018-05-28 • Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 16 april 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 1.3 MB)Justeringsdatum: 2018-04-26
  Tillkännagivandetid: 2018-05-02 – 2018-05-24 • Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 april 2018


  Se protokollet härPDF (pdf, 536 kB)Justeringsdatum: 2018-04-30
  Tillkännagivandetid: 2018-05-08 – 2018-05-31 • Protokoll Nämnden för arbete och försörjning 19 april 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 3.5 MB)Justeringsdatum: 2018-04-25
  Tillkännagivandetid: 2018-04-26 – 2018-05-18 • Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 11 april 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 4.7 MB)Justeringsdatum: 2018-04-25
  Tillkännagivandetid: 2018-04-26 – 2018-05-18 • Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12 mars 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 1.3 MB)Justeringsdatum: 2018-03-26
  Tillkännagivandetid: 2018-04-11 – 2018-05-03 • Protokoll Nämnden för arbete ochförsörjning 22 mars 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 3.2 MB)Justeringsdatum: 2018-03-28
  Tillkännagivandetid: 2018-03-29 – 2018-04-27 • Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 14 mars 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 3.9 MB)Justeringsdatum: 2018-03-28
  Tillkännagivandetid: 2018-03-29 – 2018-04-20 • Protokoll Nämnden för arbete och försörjning 22 februari 2018


  Se protokollet härPDF (pdf, 3.4 MB)Justeringsdatum: 2018-03-01
  Tillkännagivandetid: 2018-03-02–2018-03-28 • Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 14 februari 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 2.6 MB)Justeringsdatum: 2018-02-28
  Tillkännagivandetid: 2018-03-01 – 2018-03-23 • Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12 februari 2018


  Se protokollet här!PDF (pdf, 1.5 MB)Justeringsdatum: 2018-02-23
  Tillkännagivandetid: 2018-02-26 – 2018-03-21 • Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 15 januari 2018


  Se protokollet här!PDF (pdf, 1.6 MB)Justeringsdatum: 2018-01-29
  Tillkännagivandetid: 2018-02-01 – 2018-02-23 • Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 10 januari 2018


  Se protokoll härPDF (pdf, 3.6 MB)Justeringsdatum: 2018-01-25
  Tillkännagivandetid: 2018-01-26 – 2018-02-16 • Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 15 januari 2018


  Justeringsdatum: 2018-01-15
  Tillkännagivandetid: 2018-01-17 – 2018-02-08 • Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 21december 2017


  Se protokollet härPDF (pdf, 334 kB)Justeringsdatum: 2017-12-21
  Tillkännagivandetid: 2017-12-22–2018-01-16Detaljplaner, övriga anslag och kungörelser

 • Detaljplan för del av Stehag 37:6 och del av Hassle 4:70 i Stehag, Eslövs kommun


  Länk till handlingarSamrådstid: 2018-05-24 – 2018-06-21


 • Detaljplan – ändring för del av stadsplan för kv. 20 Snickaren


  Länk till handlingaröppnas i nytt fönsterSamrådstid: 2018-05-24 – 2018-06-14


Överklaga

Under tillkännagivandetiden kan du överklaga besluten som tagits i våra olika nämnder.

Läs här om hur du överklagar ett beslut

Kontakt

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler