Eslövs kommun logotyp

Upphandling och inköp

Eslövs kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Offentlig upphandling har som syfte att uppnå en bättre resurshushållning med skattemedel. Inköp och upphandling skall baseras på en helhetssyn utifrån kommunens bästa.

Lagen om offentlig upphandling och kommunens inköpspolicy ska ligga till grund för Eslövs kommuns inköp och upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader samt för leasing, hyra och hyrköp förutom lokalförhyrning.

Eslövs kommuns samtliga nämnder, styrelse och bolag omfattas av policyn.

Inköps- och upphandlingsfunktionen

Inköps- och upphandlingsfunktionen är kommunens specialkompetens i inköps- och  upphandlingsfrågor. Funktionen finns på kommunledningskontoret där kommunens inköpssamordnare handlägger kommunövergripande upphandlingar och ramavtal och där en upphandlare bistår förvaltningarna i specifika upphandlingar.

Ett samarbete finns med Upphandlingsenheten i Lunds kommun varifrån gemensamma upphandlingar administreras. Inköps- och upphandlingsfunktionens följer utvecklingen och informerar om förändringar  inom upphandlingsområdet.

Förvaltningarna

Varje nämnd, styrelse och bolag har ansvaret för upphandlingar för eget behov som inte täcks av kommunövergripande (ram)avtal.
Varje förvaltning/bolag har en inköpsansvarig som ingår i kommunens inköpsgrupp.

Under länken Aktuella upphandlingar i högerkolumnen finns den annonsdatabas där Eslövs kommun annonserar sina upphandlingar. I avtalsdatabasen finns kommunens avtal samlade.

Inköpssamordnare Birgitta Petersson
0413-624 49

Upphandlare Susanna Karlsson
0413-628 53

Upphandlare Nina Lindoff
0413-625 56

Kontakta oss

Inköpssamordnare

Birgitta Petersson
0413-624 49

Upphandlare
Susanna Karlsson
0413-628 53

Nina Lindoff
0413-625 56

Beröm/klagomål
Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mera läsning

Upphandlingar

Aktuella upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens leverantörer och avtal

Avtalsdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler