Eslövs kommun logotyp

Försäljning av tobaksvaror

Den som säljer tobaksvaror är skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen sker. E-tjänst för anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du under självservice och rubriken företagare. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Tobaksvaror får inte säljas till personer under 18 år. Försäljning får inte heller ske om det finns misstanke om att varan ska lämnas över till någon som är under 18 år, även om en förälder ger sitt godkännande.

Det är den som säljer som ska försäkra sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder. Begär legitimation i tveksamma fall. På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen.

Det är inte tillåtet att sälja cigaretter styckvis och cigarettpaket måste innehålla minst 19 cigaretter. Förpackningar ska ha innehållsdeklaration och en varningstext på svenska.

Egenkontroll

Den som säljer tobak ska utöva egenkontroll över försäljningen. Det innebär att ägaren är ansvarig för att försäljningsreglerna utifrån tobakslagen följs i butiken. Ägaren ansvarar för att personalen känner till gällande regler och att det skapas rutiner för ålderskontroll. Det ska finnas ett skriftligt egenkontrollprogram som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken. Detta program ska skickas till kommunen.

Avgifter för tillsyn

Avgifter för årlig tillsyn avseende försäljning av varugrupperna folköl, tobak och läkemedel

Avgiftsnivå

Verksamhetens omfattning

Avgift

1

Försäljning av en varugrupp

1040 kr

2

Försäljning av två varugrupper

1550 kr

3

Försäljning av samtliga tre varugrupper

2070 kr

Övriga tillsynsavgifter

Avgift för extra kontroll

720 kr


Vid allvarliga och upprepade överträdelser av tobakslagen får kommunen förbjuda näringsidkare att fortsätta försäljningen under 6 månaders tid, eller ge en varning om överträdelsen är mindre allvarlig.

Kontakta oss

Tillståndshandläggare

0413–621 55

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler