Eslövs kommun logotyp

Försäljning av folköl

Den som säljer folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen sker. Anmälningsblankett för detta hittar du under självservice. Klicka dig vidare till blanketter/företagare eller följ länken under Blanketter & E-tjänster i kolumnen till höger.

Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas. Anmälan skickas till Vård och Omsorg, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv.

Folköl får inte säljas till personer under 18 år. Försäljning får inte heller ske om det finns misstanke om att varan ska lämnas över till någon som är under 18 år, även om en förälder ger sitt godkännande. Det är den som säljer som ska försäkra sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder. Begär legitimation i tveksamma fall. På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen. Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

För att få sälja folköl krävs att butiken är godkänd som anläggning enligt livsmedelslagen för hantering av matvaror. Ett brett sortiment av matvaror ska säljas i butiken, exempelvis mejeriprodukter, charkvaror, bröd, grönsaker, frysta och konserverade produkter. Det måste även finnas ett sortiment av lättdrycker i butiken.

För att få servera folköl ska lokalen vara godkänd som anläggning enligt livsmedelslagen. Mat måste serveras under den tid som folkölen serveras, exempelvis pizza, varm korv, hamburgare, falafel, kebab och varma smörgåsar. Det måste även finnas lättdrycker.

Egentillsyn

Den som säljer folköl ska utöva egentillsyn över försäljningen. Det innebär att ägaren är ansvarig för att försäljningsreglerna utifrån alkohollagen följs i butiken. Ägaren ansvarar för att personalen känner till gällande regler och att det skapas rutiner för ålderskontroll. Det ska finnas ett skriftligt egentillsynsprogram som ska arbetas fram av den ansvarige för butiken. Detta program ska skickas till kommunen.

Eslövs kommun tar ut en avgift för tillsyn. Se aktuella priser under dokument i kolumnen till höger.

Kommunen kan förbjuda detaljhandel med, eller servering av, folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolv månader beroende på överträdelsen.

Sidan uppdaterad: 2016-03-17

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler