Eslövs kommun logotyp

Handläggningstider

Här har vi samlat uppgifter om de handläggningstider som du kan förvänta dig vid olika typer av ärenden med kommunens olika förvaltningar.

Livsmedelsanläggning

 • Beslut om godkännande av livsmedelsanläggning ges inom 2 veckor, eller efter överenskommelse med sökande.
 • Beslut om registrering av livsmedelsanläggning ges inom 2 veckor, eller efter överenskommelse med sökande.

Hygienlokal, skola, förskola

 • Svar/beslut på anmälan om ny skola, förskola eller hygienlokal ges inom 3 veckor.

Avloppsanläggning

 • Tillstånd avseende ansökan att anlägga avloppsanläggning ges inom 2 veckor.

Strandskyddsdispens

 • Ansökan om strandskyddsdispenser tar 2-3 månader.

Miljörapport

 • Svar på miljörapport lämnas inom 3 månader.

C-verksamhet

 • Svar/beslut på anmälan om C-verksamhet ges inom 6 veckor från den dagen ärendet är komplett.

Bygglov

 • Beslut om bygglov ges inom 3 månader från att ansökan är komplett.
 • Utskick av nybyggnadskarta görs inom 1 månad.
 • Utsättning av byggnader vid bygglov görs inom 1 vecka.
 • Beslut om brandfarlig vara ges av Räddningsstjänsten Syd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Normal handläggningstid av en detaljplan är 1-2 år.

Gata, trafik, park

 • Beslut om upplåtelse av allmän platsmark ges inom 1 vecka.
 • Transporttillstånd ges inom 1 vecka.

Vatten och avlopp

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler