Eslövs kommun logotyp

Sök stöd från Naturvårdsverket till lokala klimatinvesteringar

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Under 2015 uppgår stödet till 125 miljoner kronor. Skicka in ansökan din länsstyrelse senast 1 september 2015.

Läs mer om klimatstödet hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad stödet ska gå till
Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Åtgärder som kan få stöd
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi.

Exempel på åtgärder som kan få stöd
Stöd skulle exempelvis kunna ges för åtgärder som identifierats vid energiartläggningar, energideklarationer, kostnads/nyttoanalyser, som komplement till strukturfondsfinansiering. Det kan också vara till samverkansprojekt där flera parter behöver involveras eller där åtgärderna är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva men inte privat- eller företagsekonomisk lönsamma, eller andra åtgärder som är viktiga för att minska växthusgasutsläppen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler