Eslövs kommun logotyp

Förebygga bränder och annan skadegörelse

Information till samtliga företagare om att förebygga bränder och annan skadegörelse. 

Under kvällen, tisdag den 23 april, anlades tre mindre bränder i Eslöv. Två av dem med adresser till företag och den tredje i en gunga i Trollsjöområdet. Informationen nedan riktar sig därmed till samtliga företagare i Eslövs kommun.

Vid den ena av bränderna den 23 april hade gärningsmännen byggt en hög av skräp mot en husfasad, och sen tänt på. Vid den andra upptäckte räddningstjänsten att det brann i gräset intill ett staket som omgärdar ett företag. Även den första branden släcktes av räddningstjänsten.
 
De senaste åren har Eslövs kommun arbetet mycket aktivt med att förhindra och förebygga just för bränder och annan skadegörelse av denna art. Detta arbete intensifierades efter bränderna i Eslöv under 2010 och 2011, där Norrevångshallen totalförstördes i juni 2011. Det som beslutades i direkt anslutning till branden i dåvarande Norrevångshallen var att samtliga sopkärl inom den kommunala förvaltningen ska vara inlåsta. Åtgärden gjorde att eldning i sopkärl har upphört helt i Eslöv. Detta var tidigare ett återkommande problem.
 
Det fattades också ett beslut om att inget brännbart material ska få förvaras närmare än sex meter från fasaden till en kommunal byggnad. Numera står alltså trädgårdsmöbler, parkbänkar och avfall en rejäl bit ifrån husfasaderna. Även parkeringsplatser intill vissa kommunala fastigheter togs bort eller stängdes av. Runt samtliga kommunala byggnader, såsom skolor och förskolor, klipptes också buskar och träd ner. Detta i syfte att öka insynen och därmed underlätta bevakning i ett område.
 
Kommunen har också valt att satsa stort på värmekameror som satts upp på ett stort antal kommunala fastigheter. Dessa gör att utsatta platser kan bevakas på ett enkelt sätt. Värmekamerorna ger larm om någon eldar intill en byggnad. Det går inte att via dem identifiera en person, dock går det att se om det är en person eller en hund/katt om vistas intill en byggnad. Värmekameror kräver inget tillstånd.
 
I Eslövs kommun finns en samverkansgrupp "Örat mot marken" där kommunenen tillsammans med polis, räddningstjänst, renhållningsbolag och bevakningstjänst långsiktligt arbetar för att skapa ett tryggare Eslöv. Gruppen träffas varje vecka och utbyter erfarenheter och diskuterar fram gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för Eslövs medborgare. Resultatet av gruppens arbete har blivit att hanteringen av en rad incidenter har kortats väsentligt i kommunen.

Har du frågor, tankar, synpunkter eller tips kring säkerhetsarbetet i Eslövs kommun så är du som företagare välkommen att kontakta mig.
 
Vänligen
Åsa Mikkelsen
säkerhetsstrateg Eslövs kommun
0703-60 14 72, asa.mikkelsen@eslov.se

Brev till företagen 130425 om förebygga bränderPDF (pdf, 78 kB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler