Startsidan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder 2011
19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 15/6, 24/8, 14/9, 19/10, 16/11 och 14/12 (onsdagar).
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag ankommer på kommunen inom miljö- och hälsoområdet, vatten- och avloppsverksamhet (VA), gatu- och trafikfrågor samt plan- och bygglagen.

Nämnden ansvarar vidare för Agenda 21-arbetet, naturvårdsfrågor, översiktlig planering (infrastruktur), trafiksäkerhetsarbetet (trafikorgan) samt för kommunens mätningstekniska verksamhet.

Nämnden är också ansvarig för anläggningar inom gator, vägar, trafik och parker där kommunen är huvudman samt för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se