Startsidan

Lediga tomter

Aktuellt

Nya regler för kommunens tomkö infördes den 1 januari 2011. Bl.a. höjdes avgiften till 400 kr. De nya reglerna hittar du till vänster.

2011 kommer ytterligare 20 nya styckehustomter på Bäckdala 1 att släppas. De ligger väster om de 16 som släpptes våren 2010.

Styckehustomter och tomtkö

Styckehustomterna i Eslövs kommun fördelas i turordning enligt tomtkön. Vill du köpa tomt kan du ställa dig i kön och får därefter erbjudanden när det släpps nya tomter. Kommunfullmäktige har beslutat om vilka regler som ska gälla för tomtkön. Tomtköreglerna hittar du i vänstermenyn. Du ansöker om tomt genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar i högermenyn. Det är en pdf-fil som du kan fylla i på din dator för att därefter skriva ut den och underteckna den innan du skickar den till oss.

Efter att alla i tomtkön fått erbjudande om tomt finns ibland lediga tomter kvar. Dessa kan köpas av dem som inte står i tomtkön.

Klicka i kartan, eller på ortnamnen i menyn till vänster, för att få information om eventuellt lediga styckehushustomter i respektive ort.

Industrimark

Priser på industrimark bestämdes i kommunfullmäktige våren 2010. Även regler för köp av industrimark infördes.
Läs mer

Kontakt

Tomtkö, tomter
Fastighetshandläggare
Susanne Hultman
Tel: 0413-624 00

Tomtmark
Byggnadsingenjör
Cecilia Erlandsson
Tel: 0413-622 68

Industrimark
Samhällsplaneringschef
Kurt Strömberg
Tel:0413-623 85

Blanketter

AnsökningsblankettPDF (pdf, 376.8 kB)

InformationsfolderPDF (pdf, 528.4 kB)

Länkar

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se