Startsidan

Kontakta oss

Frågor om bygglov, bygganmälan och bestämmelser

Servicetelefon: 0413-628 50
(måndag till fredag, kl 10.00-12.00)

Frågor om detaljplanering

Torsten Helander                             
Stadsarkitekt
Telefon: 0413-629 95
E-post

Anna Lyhagen                                 
Stadsbyggnadschef
Telefon: 0413-628 66               
E-post

Mari-Liis Männik
Planarkitekt
Telefon: 0413-620 49
E-post

Cecilia Damén
Kartassistent
Telefon: 0413-623 49
E-post

Mattias Samuelson
Planarkitekt
Telefon: 0767-24 41 50
E-post

Hanna Bäckgren (föräldraledig)
Planarkitekt
Telefon: 0413-620 18
E-post

Frågor om översiktsplanering

Torsten Helander                             
Stadsarkitekt
Telefon: 0413-629 95
E-post

Mari-Liis Männik
Planarkitekt
Telefon: 0413-620 49
E-post

Cecilia Damén
Kartassistent
Telefon: 0413-623 49
E-post

Anna Lyhagen
Stadsbyggnadschef
Telefon: 0413-628 66
E-post

Gulistan Batak
Planarkitekt
Telefon: 0767-24 41 49
E-post

Hanna Bäckgren (föräldraledig)
Planarkitekt
Telefon: 0413-620 18
E-post

Frågor om tomtmark och tomtkö

Industritomter
Kurt Strömberg
Samhällsplaneringschef
Telefon: 0413-623 85
Mobil: 070-511 29 91
E-post

Tomtkö
Susanne Hultman
Telefon: 0413-624 00
Mobil: 076-723 32 34
E-post

Styckehustomter
Cecilia Erlandsson
Byggnadsingenjör
Telefon: 0413-622 68
Mobil: 070-666 22 68
E-post

Susanne Hultman
Fastighetshandläggare
Telefon: 0413-624 00
Mobil: 076-723 32 34
E-post

Frågor om bostadsanpassningsbidrag

Cecilia Erlandsson
Telefon: 0413-622 68
Mobil: 070-666 22 68
E-post
Susanne Hultman
Telefon: 0413-624 00
Mobil: 076-723 32 34
E-post

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se