Startsidan

Kartor och mätning

mätinstrument samt äldre karta
Mätningsteknikernas instrument samt äldre karta över Getinge

MBK (Mätning, Beräkning och Kartframställning) utgör en del av Stadsbyggnad.  Vi upprättar bas-, grund- och adresskartor, förbereder lantmäteriets förrättningar, underhåller och kompletterar stomnätet, upprättar nybyggnadskartor och utför husutstakningar. Utöver detta utför vi andra mätningsarbeten och kartprodukter, skräddarsydda efter kundens behov och önskemål.
I vårt arbete använder vi oss av den senaste mättekniken och personal med många års erfarenhet samt god lokalkännedom.

Läs mer om våra kartproduker, tjänster samt fastighetsbildning under rubrikerna till vänster.

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se