Startsidan

Bostadsanpassning

Har du ett bestående funktionshinder som ställer speciella krav på ditt boende? Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att göra vissa nödvändiga förändringar så att din bostad passar dina behov och du kan leva ett självständigt liv.

Vem kan få bidrag?


Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger sin bostad, hyr bostad eller äger en bostadsrätt. Fastighetsägaren ska alltid godkänna åtgärden, såväl i en hyresrätt som i en bostadsrätt.

För vilka åtgärder kan du få bidrag?


Bidraget är avsett för åtgärder som underlättar för den funktionshindrade personens dagliga liv i hemmet. Exempel på åtgärder är badrumsanpassning, borttagning av trösklar, breddning av dörrar och montering av ledstänger eller ramper. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder som anpassar bostadens fasta funktioner i, eller i anslutning till, den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Vid byte av bostad


Om du bygger en ny bostad gäller nyare byggregler som innebär att bostadsanpassningsbidrag bara lämnas för sådan utrustning som inte är vanlig på marknaden, till exempel höj- och sänkbart tvättställ. När du köper eller byter bostad kan du bara få bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder om det finns särskilda skäl för dig att välja en bostad som kräver anpassning. Det kan till exempel vara om det inte finns någon lämplig bostad och du kan visa det. Kanske har du sökt länge. Det kan också vara om du behöver bo nära ett sjukhus.

Kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag innan du köper eller byter bostad så får du veta vilka regler som gäller.

Hur ansöker du?


Ansökningsblankett hittar du till höger. Till din ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska styrka nödvändigheten av bostadsanpassningen med hänsyn till funktionshindret. Handläggaren eller arbetsterapeuten i ditt område kan ge dig råd och mer information innan du söker.

Läs gärna mer i vår

Du lämnar din ansökan till handläggarna för bostadsanpassningsbidrag:
Cecilia Erlandsson, tel. 0413-622 68
Susanne Hultman, tel. 0413-624 00

Kontakt

Byggnadsingenjör
Cecilia Erlandsson
Tel: 0413-622 68
Mobil: 070-666 22 68

Fastighetshandläggare
Susanne Hultman
Tel. 0413-624 00
Mobil: 076-723 32 34

Ansökan

Länkar

Eslövs kommun ansvarar inte för innehållet på länkarna.

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se