Startsidan

Bostad

Hyra bostad


I Eslövs kommun verkar olika fastighetsägare som hyr ut lägenheter eller småhus, bl.a. det kommunala bolaget Eslövs Bostads AB (ebo). Förutom ebo, finns det flera andra fastighetsägare som hyr ut lägenheter. Du hittar dem under rubriken Hyra bostad till vänster.

Köpa bostad


Vill du köpa din bostad, antingen det är ett friliggande hus, gruppbyggt hus eller en bostadsrättslägenhet, kan du se vad mäklarna har att erbjuda. Fastighetsmäklare verksamma i kommunen hittar du på länklistan under Köpa bostad till vänster.

Bygga bostad


Ett annat alternativ kan vara att bygga sig ett eget hus. Vill du köpa en kommunal styckehustomt kan du ansöka via hemsidan. Hittar du någon ledig tomt du är intresserad av, hör av dig till oss.

Kontakt

Tomtkö, tomter
Fastighetshandläggare
Susanne Hultman
Tel: 0413-624 00

Tomtmark
Byggnadsingenjör
Cecilia Erlandsson
Tel: 0413-622 68

Industrimark
Samhällsplaneringschef
Kurt Strömberg
Tel:0413-623 85

Länkar

Dokument

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se