Startsidan

Belägenhetsadresser

Aktuella adresser till bostäder, företag, verksamheter och fritidsbebyggelse behövs för att vi ska hitta rätt!

Hur blir nya adresser till?


Kommunen ansvarar för att fastställa belägenhetsadresser, som adresserna heter på fackspråk. Adresserna läggs in i Lantmäteriets register med exakta koordinater.

Posten lägger till postnummer och postort till adresserna. Skatteverket använder adresserna som underlag för folkbokföringen.

Vad ska vi ha adresserna till?


Vi använder dagligen adresser. Aktuella adresser sparar liv, skyddar egendom, sparar tid och skonar miljön. De är mycket viktiga för:
  • räddningstjänsten
  • taxi
  • leveranser
  • besök
  • service

Har du frågor om adressättningen i Eslövs kommun, kontakta:

Ann-Charlotte Andersson, telefon 0413-621 69
ann_charlotte.andersson@eslov.se

Adressättning sköts av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se