Startsidan

Barn och utbildning

Barnomsorg och utbildning i Eslövs kommun kännetecknas av stor valfrihet. I Eslövs kommun kan du bedriva studier upp till högskolenivå.

Förskolor och familjedaghem


För de yngsta barnen finns förskolor och familjedaghem i varierande miljö och storlek. Valfrihet gäller vid val av förskola, inom eller utom kommunen. Alla 6-åringar erbjuds plats i grundskolan.

Grundskolorna


De 13 grundskolorna har individuellt utformade framtidsvisioner.

Gymnasieantagningen


Alla som söker till gymnasieskolan och är folkbokförda i Eslöv, Hörby eller Höör handläggs av antagningskansliet i Eslöv. Detta gäller oavsett var i landet man söker gymnasieskola.

Bergagymnasiet


Bergagymnasiet erbjuder dig många valmöjligheter. Du kan välja mellan tio nationella program med olika inriktningar, två specialutformade program, individuellt program, idrottsgymnasier och ett stort utbud av valbara kurser. Engagemang och omtanke om våra elever skapar trivsel, trygghet och goda resultat.

Gymnasiesärskolan


Gymnasiesärskolan bygger på den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan skall utifrån varje elevs förutsättningar och fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid (1 kap. 5 § skollagen).

Vuxenutbildningen – KOMVUX


Vuxenutbildningen i Eslöv ger dig goda möjligheter att förstärka din kompetensnivå. Du kan studera från grundskolenivå till och med högskolenivå. Du kan gå allmänt inriktade kurser eller mer yrkesinriktade kurser, allt efter dina behov och möjligheter.
SFI Grundläggande undervisning för invandrare i det svenska språket och den svenska kulturen.
Särvux Särvux erbjuder vuxna med olika funktionshinder möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Yrkeshögskolan YH med KY-utbildningar


Genom våra utbildningar förenar vi dina ambitioner med marknadens behov.

Allt fler väljer KY/YH som utbildningsform, eftersom det bygger på ett nära samarbete med företag och organisationer.

Upp till en tredjedel av utbildningstiden genomför man i arbetslivet genom Lärande I Arbete (LIA), vilket gör att du håller en kontinuerlig kontakt med arbetslivet.

Länkar

Förvaltning
Barn och Familj
ansvarar för
grundskoleutbildning.

Förvaltning
Gymnasie- och Vuxenutbildning
ansvarar för utbildning
på gymnasie- och vuxennivå.

Andra utbildningar
Eslövs folkhögskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intranät
Ekislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (personal på BoF)

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se