Eslövs kommun logotyp

Utställningshandling -

Översiktsplan Eslöv 2035

 

 

 

 

 

 

 

Utställning pågår

Fotograf: Åke E:son Lindman

Utställning pågår mellan 6 februari – 10 april 2018

Välkommen med dina synpunkter 

Nu finns ett förslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun klart och är utställt mellan den 6 februari–10 april 2018. Inom denna tid kan du komma med synpunkter på förslaget. Översiktsplanen tar sikte på år 2035 och ska ge stöd i beslut och prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska utvecklas.

Förtydligande: Utställningshandlingarna finns som en digital översiktsplan, nedladdningsbar pdf och trycksak. Du hittar länk till den digitala översiktsplanen och de nedladdningsbara handlingarna här till höger.

Utställningshandlingen och samrådsredogörelsen finns också på biblioteken i kommunen och på Eslövs stadshus.

  • Eslövs stadsbibliotek och biblioteken i Stehag, Harlösa, Marieholm, Flyinge och Löberöd. Adresser och öppettider för biblioteken
  • Eslövs stadshus, Gröna torg 2 i Eslöv, öppet vardagar klockan 8.00–16.30.

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna behöver lämnas skriftligt till Eslövs kommun senast den 10 april 2018. Du kan lämna synpunkter direkt via denna e-tjänst https://service.eslov.se/OPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller skicka dem till postadress:Kommunledningskontoret, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv epost:kommunledningskontoret@eslov.se

Planprocess
Under våren 2017 pågick samråd för förslaget till en ny översiktsplan. Alla synpunkter som kom in från allmänheten, organisationer och myndigheter är samlade och besvarade i en samrådsredogörelse, länk. Utifrån de inkomna synpunkterna har förslaget till ny översiktsplan arbetats om till ett granskningsförslag, det förslag som nu ställs ut. Efter utställningstiden färdigställs förslaget till ett slutligt förslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun. Målsättningen är att kommunfullmäktige antar översiktsplanen under sommaren 2018.

Sidan uppdaterad: 2018-02-09

läs handlingarna

Digital utställningshandling med markanvändingskarta Översiktsplan Eslövs 2035länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PDF Utställningshandling Översiktsplan Eslöv 2035PDF (pdf, 12.7 MB)

PDF Markanvändingskarta A3-formatPDF (pdf, 326.1 kB)

PDF Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Översiktsplan Eslöv 2035PDF (pdf, 564.2 kB)

PDF Utställningshandlingen del för del:                         Del 1 UtvecklingsstrategierPDF (pdf, 5.7 MB)

Del 2 Förutsättningar och HänsynPDF (pdf, 5.6 MB)

Del 3 Konsekvensbeskrivning med miljöbedömningPDF (pdf, 352.2 kB)

Lämna SYNPUNKtER senast 10 april

Lämna dina synpunkter här:
https://service.eslov.se/OPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Planarkitekt
Minna Hatti
0413-620 18
minna.hatti@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler