Eslövs kommun logotyp

Utställningshandling -

Översiktsplan Eslöv 2035

 

 

 

 

 

 

 


Fotograf: Åke E:son Lindman

Utställningen är avslutad. Tack för inkomna synpunkter!

Nu pågår sammanställningen av synpunkterna vi fick in under utställningstiden. Vilka ändringar som synpunkterna leder till kommer att presenteras i kommunens granskningsutlåtande som ska godkännas samtidigt som beslut fattas om antagandehandlingen. Översiktsplanen ska enligt tidplanen antas av kommunfullmäktige sommar 2018.

Översiktsplanen tar sikte på år 2035 och ska ge stöd i beslut och prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska utvecklas.

Den digitala översiktsplanen med kommunövergripande markanvändningskarta är nedsläckt under arbetet med antagandehandlingen. Men övriga handlingar kan du hitta och läsa i  nedladdningsbara handlingarna här till höger.

Planprocess
Under våren 2017 pågick samråd för förslaget till en ny översiktsplan. Alla synpunkter som kom in från allmänheten, organisationer och myndigheter är samlade och besvarade i en samrådsredogörelse, länk. Utifrån de inkomna synpunkterna arbetades förslaget till ny översiktsplan om och var på utställning 6 februari-10 april 2018. Nu färdigställs förslaget till ett slutligt förslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun. Målsättningen är att kommunfullmäktige antar översiktsplanen under sommaren 2018.

läs handlingarna

PDF Utställningshandling Översiktsplan Eslöv 2035PDF (pdf, 12.7 MB)

PDF Markanvändingskarta A3-formatPDF (pdf, 326.1 kB)

PDF Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Översiktsplan Eslöv 2035PDF (pdf, 564.2 kB)

PDF Utställningshandlingen del för del:                         Del 1 UtvecklingsstrategierPDF (pdf, 5.7 MB)

Del 2 Förutsättningar och HänsynPDF (pdf, 5.6 MB)

Del 3 Konsekvensbeskrivning med miljöbedömningPDF (pdf, 352.2 kB)

KONTAKT

Planarkitekt
Minna Hatti
0413-620 18
minna.hatti@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler