Eslövs kommun logotyp

Vindkraft

Planens status
Planarbetet har vilat sedan utställningsperiodens slut i januari 2012. Anledningen är att det fanns oklarheter kring behovet av det tematiska tillägget. Vindkraft  behandlas i kapitlet Förnybar energi i utställningshandlingen för den nya kommunomfattande översiktsplanen, Översiktsplan Eslöv 2035. Du hittar handlingarna under fliken till vänster, Utställningshandling Översiktsplan Eslöv 2035.

Planhandling

Tematiskt tillägg till översiktsplan - vindkraft utställningshandlingPDF (pdf, 2.4 MB)

Utställning pågick mellan november 2011 och januari 2012.  

Planens syfte
Kommunstyrelsen uppdrog 2009-04-14, § 22, åt Miljö och Samhällsbyggnad att klarlägga förutsättningarna för vindkraftsetableringar genom ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

 

Statuspil utställning

Kontakta oss

Planarkitekt
Minna Hatti
0413–620 18
minna.hatti@eslov.se


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler