Eslövs kommun logotyp

Vindkraft

Det tematiska tillägget till översiktsplan gällande vindkraft ställdes ut under perioden november 2011 och januari 2012. Ett samrådsmöte hölls i Stadshuset i Eslöv strax före årsskiftet 2012.  

Planens syfte
Kommunstyrelsen uppdrog 2009-04-14, § 22, åt Miljö och Samhällsbyggnad att klarlägga förutsättningarna för vindkraftsetableringar genom ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Planens status
Planarbetet har vilat sedan 2012 då oklarheter har rått om behovet av det tematiska tillägget. Tema om vindkraft kommer att läggas i den kommunomfattande översiktsplanen som just nu tas fram och som beräknas vara klar till slutet av 2017.

PlanhandlingPDF (pdf, 2.4 MB)
 
Information
Mer information lämnas av planarkitekt Karolina Nilsson.  
 

Statuspil utställning

Sidan uppdaterad: 2017-06-12

Kontakta oss

Planarkitekt
Minna Hatti
0413–620 18

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler