Eslövs kommun logotyp
Överisktplan Eslövs kommun

Samrådshandling våren 2017

Översiktsplan Eslöv 2035

Mellan 16 januari till den 31 mars 2017 2017 pågick samråd för förslag till ny översiktsplan för Eslövs kommun. Läs mer om hur förslaget till ny översiktsplan har omarbetats utefter inkomna synpunkter i den nya utställningshandlingen och i samrådsredogörelsen, se länk nedan.

 

Samråd våren 2017

Allmänheten, föreningar, myndigheter, grannkommuner och andra intressenter lämnade yttranden på samrådsförslaget under våren 2017. Det hölls också tre  öppna samrådsmöten där tjänstemän och politiker deltog. Syftet var att berätta om förslaget och ge allmänheten en möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Synpunkter från samrådet

I samrådsredogörelsen finns alla skriftliga synpunkter och tankar som kom in under samrådstiden och det finns en redovisning av samrådets aktiviteter. I samrådshandlingen kan du läsa mer om dialogarbetet som gjordes under 2015 på sidan 154.


KONTAKTA OSS

    Planarkitekt
    Minna Hatti
    0413-620 18
   minna.hatti@eslov.se

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler