Eslövs kommun logotyp

Översiksplanens olika faser

Arbetet med Översiktsplan — Eslöv 2017 delas in i fyra faser. Just nu pågår fas 1 som innefattar formella politiska beslut, en uppstart och planering av arbetet samt insamling av material. Denna fas avsluts med att den så kallade samrådstiden startar.  

Fas 1: Insamling
Den första fasen innefattar formella politiska beslut, en uppstart och planering av arbetet samt insamling av material fram till årsskiftet 2015/2016. Det är under insamlingsfasen som det finns störst chans att komma med synpunkter och framföra tankar kring hur ett framtida Eslövs kommun ska se ut.

Denna fas genomfördes från februari 2015 till slutet av 2016.

Fas 2: Samråd
Under fas två är den färdiga samrådshandlingen ute på remiss, så kallat samråd, bland allmänhet, myndigheter och andra intressenter. Nu har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingen. Efter samrådstiden sammanställs de synpunkter och förslag till ändringar som kommit in. Utkastet till översiktsplan arbetas om och handlingen kallas nu utställningshandling. 

Fas 2 sträcker sig till våren 2017.

Fas 3: Utställning
Under fas tre bearbetas utkastet från fas 2 – samrådet till en så kallad
utställningshandlingen. Den skickas ut på ny remiss, så kallad utställning. Efter utställningstiden, sammanställs återigen synpunkter och förslag till ändringar som kommit in. Förslaget ska nu bara behöva mindre justeringar för att bli gå in i fas 4 - antagande.

Fas 3 sträcker sig preliminärt från våren 2017 till våren 2018.

Fas 4: Antagande
Antagandehandlingen ska antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandet (om ingen överklagar). När den vunnit laga kraft gäller den som vägledande, strategiskt beslutunderlag för frågor som rör den fortsatta utvecklingen av Eslövs kommun.

Fas 4 sträcker sig preliminärt från våren 2018 till hösten 2018.

Sidan uppdaterad: 2017-03-29

KONTAKTA OSS

Planarkitekt
Karolina Nilsson
0413-623 67
karolina.nilsson2@eslov.se

Synpunkter och frågor om Översiktsplan– Eslöv 2017

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler