Eslövs kommun logotyp

Gällande översiktsplan 2001

Antagen av kommunfullmäktige 2002-02-25.

Den 23 februari 2015 förklarades Översiktsplan 2001 inaktuell av kommunfullmäktige. Fullmäktige gav då kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Översiktsplanen är kommunens samlade måldokument för hur mark- och vattenområden i kommunen lämpligen bör användas och utvecklas. Översiktsplanen behandlar:

• Översiktsplanens roll och funktion
• Vad Eslövs kommun är och kan bli
• De mål och riktlinjer som ligger till grund för den fysiska planeringen samt hur de kan förverkligas
• De anspråk som finns på mark och vatten samt hur de kan tillgodoses och behandlas
• Vilket underlag som planeringen bygger på
• Vilka konsekvenser som allt detta kan få

Efter inledningen behandlas översiktsplanens roll och funktion samt de nationella och regionala mål som kan anses ha betydelse för den fysiska planeringen. Därefter presenteras kommunen. Avsnittet Mål som följer anger vilken samhällsutveckling som kommunen vill verka för och på vilket sätt dessa skall genomföras eller säkerställas.

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning består dels av generella och övergripande rekommendationer för olika samhällsintressen och dels av särskilda rekommendationer för de på översiktsplanekartan avgränsade områdena.

Ladda ner den kommunövergripande översiktsplanen från 2001PDF (pdf, 6.2 MB) eller se den grafiska presentationen.

Sidan uppdaterad: 2018-02-05

Kontakta oss

Planarkitekt
Minna Hatti
0413–620 18

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler