Eslövs kommun logotyp

Västra Eslöv - Fördjupning av översiktsplan med kvalitetsprogram

Antagen av Kommunfullmäktige 31 oktober 2005.

Fördjupningen innebär att området studeras närmare för att se hur det lämpas sig för bebyggelse. Det som studeras och planeras i fördjupningen av översiktsplanen är bland annat vatten, grönområden, buller, kollektivtrafik, infarter och bebyggelsestruktur.

Planhandling

Fördjupning för Västra Eslöv med kvalitetsprogram DEL 1 (5 MB)PDF (pdf, 4.9 MB)

Fördjupning för Västra Eslöv med kvalitetsprogram DEL 2 (1,1 MB)PDF (pdf, 1.1 MB)

Innehåll del 1
Bakgrund sid 3
Styrande dokument sid 4
Förslag till mål för Fördjupning för Västra Eslöv sid 6
Lagar sid 8
Planeringsprocessen sid 9
Planförslag
Inventering av planområdet sid 10
Kulturmiljö sid 12
Markanvändning sid 14
Gestaltning sid 16
Bebyggelsestruktur sid 18
Sociala frågor sid 20
Förskola och skola sid 22
Grönstruktur sid 24
Gång- och cykeltrafik sid 26
Kollektivtrafik sid 28
Biltrafik sid 30
Kretslopp sid 32
Biologisk mångfald sid 34
Energi sid 36
Vatten och avlopp sid 38
Hälsa och riskhänsyn sid 40
Etappindelning sid 42
Sammanställningskarta sid 44
Konsekvenser av planförslaget sid 46

Innehåll del 2
Kvalitetsprogram
Bakgrund sid 50
Begrepp – Ledord sid 52
Riktlinjer sid 53
Källor
Granskningsyttrande
Utställningsutlåtande

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler