Eslövs kommun logotyp

Östra Eslöv - Fördjupning av översiktsplanen

Planens läge

Fördjupningen omfattar huvudsakligen mark öster om Östra vägen (väg 113 och väg 17), från den gamla banvallen i norr ner till Gryby i söder. Även mark väster om Östra vägen, norr om Berga samt söder om Gryby industriområde, ingår i fördjupningen. I väster bildar staden en naturlig avgränsning och i öster är Grybyvägen, Kastberga och Nummer 3-vägen gränser för området.

Syfte och sammanfattning

Syftet med fördjupningen är att klargöra den långsiktiga utvecklingen av Östra Eslöv.

Fördjupningen ska utgöra en handlingsplan för hur den framtida markanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Fördjupningen ska framförallt fungera som underlag för fortsatt detaljplanearbete och bygglovshantering.

Planens tidshorisont sträcker sig till år 2020.

Status

Beslut att anta förslaget till fördjupning av översiktsplan för östra Eslöv antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2009.

Planhandlingar

Miljökonsekvensbeskrivning

Utställningsutlåtande

  • Utställningsutlåtande, publiceras inte på grund av personuppgiftslagen (PUL) men finns att läsa på Eslövs Stadshus, Gröna Torg 2.

Kontakt

Planarkitekt
Minna Hatti
0413–620 18

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler