Eslövs kommun logotyp

Marieholm - Fördjupning av översiktsplanen

Antagen av Kommunfullmäktige och vann laga kraft den 8 juni 2009.

illustrativa bilder från Marieholm

Planens läge

Fördjupningen omfattar Marieholms tätort och avgränsas i norr av väg 17. I öster löper plangränsen utmed Sibbarps bygata för att söder om järnvägen omfatta det utpekade bebyggelseområdet i Översiktsplanen 2001. I söder ingår Laddran, gamla Yllefabrikens fabriksområde samt strandskyddet söder om Saxån. I väster går gränsen delvis på Teckomatorpsvägen, västra strandkanten av Ottabäcksdammen för att sedan fortsätta rakt norrut till Väg 17.

ortifoto över Marieholm som visar planområdet

Planens syfte

Syftet med fördjupningen är att klargöra den långsiktiga utvecklingen av stationssamhället Marieholm.

Fördjupningen ska utgöra en handlingsplan för hur den framtida markanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Fördjupningen ska framförallt fungera som underlag för fortsatt detaljplanearbete och bygglovshantering. Planens tidshorisont sträcker sig till år 2025.

Kontakt

Planarkitekt
Minna Hatti
0413–620 18


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler