Eslövs kommun logotyp

Flyinge och Gårdstånga —

Fördjupning av översiktsplanen

Antagen av kommunfullmäktige den 27 maj 2013

Kävlingeån invid kyrkan i Gårdstånga

Visionsskiss för Promenaden i Flyinge.

Planhandling

AntagandehandlingPDF (pdf, 27.6 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)
UtlåtandePDF (pdf, 472.2 kB)

Planens syfte

Eslövs kommun har höga ambitioner att förtäta och utveckla Flyinge, Gårdstånga och Getinge på ett sätt som stärker orternas karaktär och skapar underlag för service och kollektivtrafik. Kommunen vill genom denna plan inta ett offensivt förhållningssätt som speglar den utveckling som pågår och väntas ske i regionen. Planen ska lyfta fram områdets gynnsamma förutsättningar som boendeort, rekreationsområde och verksamhetsplats. Syftet med fördjupningen är att tydliggöra kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av Flyinge, Gårdstånga och Getinge. Planens tidshorisont sträcker sig till 2040.

orienteringskarta

Ortsfoto över Gårdstånga, Getinge och Flyinge. Plangränsen är markerad med svart streckad linje.

Kontakt

Planarkitekt
Minna Hatti
0413–620 18


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler