Eslövs kommun logotyp

Eslöv, öster om järnvägen - Fördjupning av översiktsplanen

Programhandlingen för Fördjupning för Eslöv, öster om järnvägen, var på samråd hösten 2010.

pratbubbla med texten " Hur vill du att Eslöv, öster om järnvägen ska se ut i framtiden?"

Eslöv, öster om järnvägen har unika möjligheter att utvecklas! Här finns hållbar utveckling, regional kommunikation, identitet, mångfald och charm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade  att program för en ny översiktsplan för Eslöv öster om järnvägen kunde skickas ut på samråd 2010-09-28.

Syftet med samrådet var att få ett utbyte av information och synpunkter om hur detta centrala område kunde förnyas. Området innehåller en blandning av bostäder, industrier, handel och allmänna lokaler. Programmet innehåller förslag på hur området kan utnyttjas på ett nytt sätt.

Information

Mer information lämnas av stadsarkitekt Torsten Helander, 0413-629 95, torsten.helander@eslov.se

Planens mål

Målet med fördjupningen är att arbeta fram en långsiktig strategi för bevarande, förnyelse och utbyggnad i området öster om järnvägen. Den befintliga stadsstrukturen ska tas tillvara och värnas men också utvecklas och förnyas. Fördjupningen ska också fungera som ett visionsdokument som tydliggör kommunens intentioner med området.

Planens läge

Området som behandlas sträcker sig från Lantmännens siloanläggningar i norr till Procordia i söder, från järnvägsområdet och dess viadukter i väster till bostäderna vid Berga i öster. Kärnområdet kommer att ligga kring Kvarngatans och järnvägens sträckningar. Här finns flest möjligheter och störst utmaningar.

orienteringskarta

Orienteringskarta Eslöv i Skåne, planområdet i Eslöv och planområdet i närbild.

Planens status

Programsamrådet sammanfattas i en samrådsredogörelse och beslut fattades 20140422, enligt  §27, om att fortsätta arbetet i enighet med denna samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse, Fördjupning för Eslöv, öster om järnvägen april 2014PDF (pdf, 831.2 kB)

statuspil som visar fördjupningens läge i planprocessen

Statuspil som visar fördjupningens läge i planprocessen.

Sidan uppdaterad: 2018-03-16

Kontakt

Stadsarkitekt
Torsten Helander
0413-629 95
torsten.helander@eslov.se

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler