Eslövs kommun logotyp

Fördjupning av översiktsplanen

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan, Översiktsplan Eslöv 2035. När den är antagen kommer samtliga fördjupningar formellt att gälla. Antagandet är beräknat till sommaren 2018.

En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag. Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra, och då finns det finns det möjlighet att fördjupa den.

Fördjupningar av översiktsplanen kan göras för geografiska områden eller tematiska frågor, till exempel vindkraftverk, som kräver mer detaljerade ställningstaganden. Det innebär då att den kommunomfattande översiktplanen ändras för det geografiska område eller den tematiska fråga som fördjupningen gäller. Det är vanligt att en fördjupning av översiktsplanen görs för till exempel en eller flera tätorter i en kommun.


Sidan uppdaterad: 2018-04-11

Kontakt

Planarkitekt
Minna Hatti
0413–620 18

minna.hatti@eslov.se


Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler