Eslövs kommun logotyp

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag. Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra, och då finns det finns det möjlighet att fördjupa den.

Fördjupningar av översiktsplanen kan göras för geografiska områden eller tematiska frågor, till exempel vindkraftverk, som kräver mer detaljerade ställningstaganden. Det innebär då att den kommunomfattande översiktplanen ändras för det geografiska område eller den tematiska fråga som fördjupningen gäller. Det är vanligt att en fördjupning av översiktsplanen görs för till exempel en eller flera tätorter i en kommun.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan, Översiktplan – Eslöv 2017. Den kommer att innefatta utvalda delar av de fördjupningar som finns för Eslövs kommun idag. När den nya översiktsplanen är antagen, upphör fördjupningarna att gälla.

Kontakta oss

Planarkitekt
Karolina Nilsson
0413–623 67

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler